Ledentevredenheidsonderzoek

Ledentevredenheidsonderzoek vergrootglas

In 2022 heeft marktonderzoekbureau MWM2, in opdracht van Goede Doelen Nederland, net als in 2018 een ledentevredenheidsonderzoek (LTO) uitgevoerd. De resultaten geven inzicht in hoe leden de kerntaken en alle daar uit voortvloeiende activiteiten van Goede Doelen Nederland waarderen en hoe tevreden leden zijn over de uitvoering daarvan.


Rapportcijfer

Het vorige LTO vond plaats in 2018. Toen was het rapportcijfer voor algemene tevredenheid over het werk van Goede Doelen Nederland een 7,1. Nu is dit gestegen naar een 7,6. Uiteraard zijn er ook aanbevelingen en verbeterpunten. Vanzelfsprekend werken wij daaraan en hebben dit vertaald in het beleidsplan voor 2023-2024. Streven is natuurlijk om de 7,6 bij een volgend onderzoek weer wat hoger te krijgen.

Meer weten? Bijvoorbeeld wat de belangrijkste redenen zijn voor lidmaatschap of welke diensten als beste worden beoordeeld? Raadpleeg de 'downloads' verder op deze pagina.

Wat wordt gewaardeerd?

De aangeboden diensten, zowel betaald als onbetaald, worden goed gewaardeerd. Vooral kennisessessies en (gratis) webinars worden vaak genoemd. Binnen de betaalde diensten wordt er vooral gebruik gemaakt van trainingen en inkoopvoordelen bij leveranciers.
Leden vinden dat Goede Doelen Nederland hiermee bijdraagt aan professionalisering van hun werk en vakgebied. Ze zien Goede Doelen Nederland als deskundig, toegankelijk en servicegericht. Ook vinden ze dat wij goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de sector en hun belangen goed behartigt.

Als Goede Doelen Nederland ophoudt te bestaan zou dat voor driekwart van de leden (negatieve) impact hebben, aldus het onderzoek. Externen zien Goede Doelen Nederland als een expert met een sterke positie in de sector en zien als voornaamste meerwaarde dat er een organisatie is die aan de maatschappij duidelijk maakt wat goede doelen allemaal doen en opleveren. Fondsenwerving en imago van de sector zijn de grootste uitdagingen die de leden zeggen te hebben in de komende jaren.

Wat kan beter?

Aandachtspunten en aanbevelingen zijn uiteraard ook naar voren gekomen. Leden vinden het van groot belang dat er nog meer gewerkt wordt aan de zichtbaarheid van goede doelen als sector en aan een goede positionering van de sector bij het Nederlandse publiek en de politiek. Ook hebben leden behoefte aan meer maatwerk, daar waar mogelijk. Suggesties die worden gegeven zijn onder andere het aanbieden van modeldocumenten, ondersteuning bij keuze van leveranciers en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling op het gebied van fondsenwerving en collecteren.

Opzet onderzoek

Dit keer bestond het onderzoek uitsluitend uit een kwantitatief deel. Aan het kwantitatieve onderzoek hebben 186 medewerkers van 118 leden meegedaan. Daarvan is 27% directeur en 25% fondsenwerver.