Samenwerking

Om onze doelen te behalen werken wij samen met andere (branche)organisaties.

  • Stichting Collecteplan (SCP). Organisatie van landelijk collecterende goede doelen. SCP adviseert het CBF met betrekking tot het jaarlijkse collecterooster.
  • FIN (Branchevereniging van fondsen en foundations in Nederland). De FIN is een belangenvereniging van vermogensfondsen. De FIN ondersteunt en informeert haar leden en geeft advies aan mensen die een fonds willen oprichten.
  • Netwerk Notarissen. Met Netwerk Notarissen (ruim 150 kantoren verspreid over het land en circa 600 aangesloten notarissen) wordt samengewerkt met als doelstelling kennisdeling. Zo worden er richtlijnen ontwikkeld.
  • EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat). Met de EPN werkt Goede Doelen Nederland al sinds 2009 als kennispartner samen. Daarbij is het de opzet waar mogelijk tot een praktische uitwerking van vraagstukken te komen.
  • Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) is het centrum van en voor interne toezichthouders in de goededoelensector. ITGD zet zich in voor de permanente professionalisering van het toezicht bij goede doelen door kennisuitwisseling, lobby en netwerken.
  • CIO is het interkerkelijk contact in overheidszaken. Dit is een samenwerkingsverband van 28 christelijke kerken en 2 Joodse gemeenschappen en behartigt de gemeenschappelijke belangen bij de (Rijks)overheid
  • Het Goede Doelen Platform is een samenwerkingsverband van meer dan 230 goede doelen, cultuur- en sportorganisaties die in Nederland een bijdrage uit de Nederlandse loterijen ontvangen. Het Goede Doelen Platform houdt zich bezig met kansspel- en loterijbeleid, met als doel een veilig en verantwoord kansspelbeleid waarbij de loterijbijdrage aan goede doelen, cultuur en sport duurzaam wordt veiliggesteld.
  • NOV is de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. NOV behartigt de belangen van vrijwilligers en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland.
  • Partin is de Nederlandse brancheorganisatie voor particuliere initiatieven actief in internationale samenwerking. Daarnaast stelt Partin zich open voor kleine goede doelen die binnen Nederland hun projecten uitvoeren en daarmee bijdragen aan de Sustainable Development Goals.
  • Human Security Collective (HSC) is een stichting die werkt aan vraagstukken van ontwikkeling, veiligheid en de betrokkenheid van burgers bij hun gemeenschappen en samenlevingen.