Reglementen en statuten

Centrale hal James Wattstraat 100

Goede Doelen Nederland is een vereniging en heeft statuten en een huishoudelijk reglement. In de statuten zijn onder meer het doel, en structuur van de vereniging vastgelegd.

In het huishoudelijk reglement zijn bepalingen opgenomen over de voorwaarden voor het lidmaatschap, de contributieregeling en over de wijze van besluitvorming binnen de vereniging. Daarnaast zijn er reglementen voor werkgroepen en commissies binnen de vereniging. De betaalde dienstverlening aan de leden is ondergebracht in de Stichting Diensten voor Goede Doelen. De stichting heeft eigen statuten.