Telemarketing

Telemarketing 700x300

Op 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet aangepast waardoor het benaderen van donateurs via de telefoon onder een opt-in regiem is gebracht.

Goede Doelen Nederland heeft op verschillende momenten aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van goede doelen. Goede doelen hebben, anders dan commerciële partijen, een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk. Zij moeten zonder onnodige beperkingen hun donateurs en sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf, maar bijvoorbeeld om op te komen voor de meest kwetsbaren in de samenleving, noodhulp te bieden, onderzoek naar ziektes te financieren of eenzaamheid te bestrijden.

Verruiming van het begrip klantrelatie

In de wet is voor goede doelen uiteindelijk een verruiming van het begrip klantrelatie opgenomen. Daardoor blijft het mogelijk voor goede doelen om hun vrijwilligers en sympathisanten telefonisch te benaderen voor steun of hulp.

Aanpassing klanttermijn alleen met inspraak parlement

Ook is in de wet opgenomen dat het wettelijk vastleggen van een klanttermijn niet zonder inspraak van het parlement kan plaatsvinden. Een ontwerp AMVB moet eerst met het parlement worden gedeeld.

Resultaten invoeringstoets: geen aanpassingen nodig

Bij de wijziging van de Telecommunicatiewet heeft het ministerie van EZK al aangekondigd na een jaar een invoeringstoets te willen uitvoeren om zicht te krijgen op de mogelijke bijeffecten van de wetswijziging. Eind juni 2022 is de invoeringstoets via een enquête uitgezet. De enquête bevat vragen over problemen of onvoorziene effecten van de wetswijziging, het bereik van natuurlijke personen en de omgekeerde bewijslast. Goede Doelen Nederland heeft haar leden gevraagd de door het Ministerie van EZK uitgezette enquête ook in te vullen en heeft ook zelf een reactie de gegeven.

Eind 2022 zijn de resultaten van de invoeringstoets naar de Tweede Kamer gestuurd. Op basis van de resultaten van deze toets oordeelt het ministerie dat er geen beleidsaanpassingen nodig zijn. De zelfregulering waarbij een klanttermijn voor drie jaar is afgesproken, werkt goed. Het blijkt echter niet duidelijk te zijn waar de registratie van een zogenaamde opt-in (een bewijs van toestemming of een klantrelatie) aan moet voldoen. De toezichthouder biedt ruimte aan de (telemarketing) sector om zelf verschillende registratiemethoden aan te dragen bij de ACM waarmee wordt aangetoond dat een individu gebeld mag worden voor telemarketing doeleinden.