ANBI

Belangenbehartiging ANBI700x300

De ANBI-regeling geeft donateurs en organisaties met een ANBI-status fiscale voordelen. Zo stelt de giftenaftrek burgers in staat om, voordat ze belasting afdragen, zelf te bepalen welke maatschappelijke doelen zij willen steunen. Bovendien geldt dat een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen hoeft af te dragen. Een ANBI moet aan verschillende voorwaarden voldoen om de ANBI-status te krijgen.

Deze fiscale voordelen zijn van groot belang voor goede doelen. Het stimuleert geven en nalaten aan goede doelen. Of het nu om grote of kleine bedragen gaat, deze financiële steun is hard nodig om bijvoorbeeld de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen, noodhulp te bieden of wetenschappelijk onderzoek naar ernstige ziekten te financieren. Goede Doelen Nederland zet zich in voor het behoud, verbetering en versterking van de ANBI-regeling.

Advies commissie ‘grenzen aan algemeen nut bij ANBI’s’

In 2021 is er vanuit het kabinet een commissie van deskundigen samengesteld om advies uit te brengen over ‘de grenzen aan algemeen nut bij ANBI’s’. In juni 2022 heeft de commissie advies uitgebracht via het Adviesrapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’. De commissie ziet geen noodzaak tot fundamentele wijzigingen in het ANBI-stelsel. Wel worden verbetermogelijkheden gezien, met name in het toezicht op ANBI’s door een betere informatiepositie en capaciteitsuitbreiding bij de Belastingdienst. Ook is de commissie voorstander van een grotere rol voor de zelfregulering in de filantropische sector. De commissie benadrukt het grote belang van diversiteit en pluriformiteit onder ANBI’s.

In december 2022 heeft Staatssecretaris van Rij per brief de kabinetsreactie “toezicht op Algemeen Nut” naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet gaat het toezicht op ANBI’s verbeteren. Het verbeteren van de informatie die de Belastingdienst heeft over ANBI's is daarbij het belangrijkst. Ook wordt de samenwerking met de sector verder opgezocht en uitgebreid, om zelfregulering van de sector te versterken.

Evaluatie ANBI-regeling en giftenaftrek

Inmiddels is de evaluatie van de giftenaftrek in volle gang. Het is nog niet bekend wanneer de evaluatie van het ANBI stelsel plaatsvindt.

ANBI-status is geen keurmerk

De ANBI-status is dus een voorwaarde om voor fiscale voordelen in aanmerking te komen. ANBI is geen keurmerk. Voor goede doelen is er de Erkenningsregeling die veel verder gaat dan de ANBI-eisen. Een Erkenning wordt toegekend door het CBF, de onafhankelijke toezichthouder van goede doelen.