Schenken & nalaten

Online bijeenkomst nieuwe bepaling RJ 640 over verwerking van baten uit nalatenschappen