Uitwisselingsbijeenkomst over integriteit en grenzen stellen

Op vrijdag 11 maart organiseren we een gratis live intervisiebijeenkomst over integriteit en het stellen van grenzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om van een collega dat neigt naar pesten, intimidatie, foute humor, seksueel ongewenste benadering door apps, mails, foto’s of in direct contact. Of denk aan grenzen stellen aan beslissingen waarbij jij denkt dat rechten of principes worden overtreden en waar je niet aan mee wilt werken. Ook kun je twijfels hebben bij de omgang met derde partijen die gedrag vertonen, dat jij niet passend vindt bij jouw organisatienormen en waarden. Hoe weet je waar je de grens kunt stellen, hoe doe je dat en op basis waarvan? Dit kan jouw eigen organisatie betreffen, maar ook de samenwerking met andere organisaties of landen.

Hella van den Elshout van BING – een van onze aanbieders van trainingen integriteit – is erbij om het gesprek in goede banen te leiden. Hella heeft een lange ervaring met het begeleiden van groepen bij de bespreking van lastige vragen.

We gaan met een groep van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers vragen, ervaringen en ideeën uitwisselen over dit onderwerp. De bijeenkomst is van 10 tot 12 uur bij Goede Doelen Nederland (bij 6 aanmeldingen gaat de bijeenkomst door). Door het kleine aantal deelnemers kunnen we hier veilig mee omgaan.

AANMELDEN
De bijeenkomst zit vol! Je kunt op een wachtlijst door een e-mail te sturen naar info@goededoelennederland.nl