Lid Raad van Toezicht

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Organisatie Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Datum 13 jul 2017
Vervaldatum 25 aug 2017
Aantal uren 5 x per jaar vergadering
Plaats Utrecht

Organisatie
Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Veel vluchtelingen studeerden en behaalden hun diploma al in het land van herkomst. De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen, economen en vele anderen worden hier niet erkend. Daarom is opnieuw studeren hun enige kans om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Dit vergroot ook hun maatschappelijke bijdrage. Het UAF begeleidt momenteel ongeveer 2.500 vluchtelingen. Jaarlijks studeren ruim 200 vluchtelingen af en eenzelfde aantal vluchtelingen vindt een baan. Het UAF is onafhankelijk en bestaat dankzij de giften van 22.500 donateurs en fondsen. Het UAF ontvangt subsidie van het ministerie van OCW en is beneficiant van de Nationale Postcode Loterij.

  Functie-eisen en profiel
  Voor de vacante positie gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat met brede maatschappelijke en politieke ervaring, bij voorkeur op één of meerdere van de volgende onderdelen:

  • De onderwijswereld (mbo/hbo/wo)
  • Het bedrijfsleven

  De ideale kandidaat heeft:

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Aantoonbare ervaring in toezichthoudende functie(s)
  • Toegang tot een relevant netwerk en is bereid deze in te zetten
  • De kandidaat is in staat om op hoofdlijnen tot een oordeel te komen, en is onafhankelijk, integer en kritisch.
  • Zij/hij weet op de juiste wijze balans te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het spreekt voor zich dat zij/hij affiniteit heeft met de doelstellingen van het UAF.

  Ons aanbod

  • Besturingsmodel: De Commissie Wijffels adviseert goede doelen hun besturingsmodel in te richten volgens het onderscheid besturen en toezicht houden. Het UAF heeft haar besturingsmodel op deze manier ingericht.
  • Een directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie en een Raad van Toezicht houdt toezicht.

  Raad van Toezicht:
  De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF en de uitvoering hiervan, en staat de directeur-bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. Leden van de Raad worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen tweemaal herbenoemd worden. Leden ontvangen geen beloning of salaris, maar wel een reiskostenvergoeding per vergadering.

  De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mr. dr. M.J. (Job) Cohen, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden, voormalig burgemeester van Amsterdam, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Justitie
  • Drs. G.P.M. (Geert) van den Goor, Managing Partner van First Consulting
  • Mr. dr. M. (Maarten) den Heijer, Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
  • Drs. C.R. (Rob) Maas, voormalig lid Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen

  Informeren en solliciteren
  Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Mardjan Seighali, directeur-bestuurder, tel. 06-51621443 of e-mail m.seighali@uaf.nl. Kijk voor meer informatie over het UAF op www.uaf.nl. Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u reageren door een mail te sturen aan mevrouw M. Seighali, directeur-bestuurder, via sollicitaties@uaf.nl. Reageren is mogelijk t/m vrijdag 25 augustus.

  De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Cohen, leidt de gesprekken met geselecteerde kandidaten. De selectiecommissie bestaat verder uit mevrouw Seighali, directeur-bestuurder en de heer Van den Goor, lid Raad van Toezicht. Gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 18 september tussen 15.00 uur en 18.00 uur in Utrecht.

  Andere Vacatures
  Lees meer vacatures