Penningmeester - Afdeling Zaanstreek-Waterland

Organisatie

Alzheimer Nederland
Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Regionale Afdeling
Je gaat aan de slag bij Afdeling Zaanstreek-Waterland. We werken we hard om onze regio dementievriendelijk te maken. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat we mensen in de buurt ondersteunen. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen.

Taken

Als penningmeester stel je de jaarlijkse begroting op, je beheert de financiële administratie en verwerkt de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling. Je bent actief in het werven van middelen (subsidies, giften en donaties) van derden. Je gebruikt het financiële spreadsheet van Alzheimer Nederland en het handboek penningmeesters als leidraad voor de financiële verantwoording. Je bent ongeveer 2 uur per week voor dit werk beschikbaar en we vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag. Het afdelingsbestuur vergadert eens in de zes weken.

Je werkzaamheden zijn

  • Het opstellen van een jaarlijks begroting en het bewaken van de uitgaven
  • Financiële voortgangsrapportages verzorgen aan bestuur en regio coördinator
  • Wekelijks verwerken van declaraties
  • Gemeentelijke subsidies aanvragen en verantwoorden

Functie-eisen en profiel

Jij bent

  • Vaardig en accuraat in financieel beheer en administratieve handelingen
  • Thuis in Word en Excel
  • Niet bang om gemeenten, fondsen of organisaties aan te schrijven met de vraag om activiteiten in de regio financieel te steunen

Ons aanbod

Wij bieden

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Informeren en solliciteren

Interesse? Voor meer informatie kan je mailen of bellen met de voorzitter van het afdelingsbestuur, Mieke Hollander. Bellen of Appen kan naar: 06 20687396 of mail: m.hollander-pasma@alzheimervrijwilligers.nl.