Voorzitter van het bestuur

ActionAid
Organisatie ActionAid
Datum 08 feb 2018
Vervaldatum 05 mar 2018
Aantal uren ntb
Plaats Amsterdam

Organisatie
ActionAid is een internationale organisatie die mensen in ontwikkelingslanden steunt om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal. ActionAid Nederland, onderdeel van ActionAid International, is een autonome stichting met als hoogste orgaan het bestuur. Ons kantoor zetelt in Amsterdam en heeft ruim twintig medewerkers en verschillende vrijwilligers. ActionAid ontstond begin jaren ’70 als kleine ontwikkelingsorganisatie in Engeland met projecten in Kenia en India. In de loop der jaren is de organisatie uitgegroeid tot een wereldwijde federatie met leden in meer dan 45 landen en een hoofdkantoor in Johannesburg. Het kantoor in Nederland is voortgekomen uit de voormalig anti-apartheidsbeweging. ActionAid heeft nauwe banden met gemeenschappen en lokale partners die door de jaren heen met zorg zijn opgebouwd. We werken wereldwijd met meer dan 2.000 lokale organisaties en zijn in meer dan 100 allianties en netwerken actief.

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. ActionAid richt zich in haar aanpak op de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid. In onze Human Rights Based Approach staan de eigen ideeën en oplossingen van mensen staan centraal. ActionAid geeft directe hulp, voorlichting en training en brengt mensen bij elkaar in coöperaties en actiegroepen. Tegelijkertijd verbinden we lokale organisaties binnen en tussen landen, om samen rechten en rekenschap te eisen bij overheden en bedrijfsleven. We brengen succesvolle lokale initiatieven en alternatieve oplossingen voor het voetlicht en voeren wereldwijd campagne voor structurele veranderingen.

In 2017 ontwikkelde ActionAid een nieuwe strategie en een concreet plan voor de komende drie jaar. De komende jaren zullen vrouwenrechten veel centraler komen te staan in ons werk. Het sterke verband tussen armoede en ongelijkheid en de uitsluiting van vrouwen is onmiskenbaar. ActionAid ziet dat vrouwen een katalysator zijn voor verandering en bovendien een drijvende kracht in het terugdringen van honger en armoede.

Taken
Het huidige bestuur is belast met toezicht op de organisatie, draagt bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen, het vergroten van een effectief netwerk en fungeert tevens als sparring partner voor de directeur. De voorzitter draagt zorg voor een optimaal functionerend bestuur van zes leden die 4 a 5 maal per jaar bijeenkomen. Ruw geschat verwachten wij een jaarlijkse tijdsinzet van ca. 40 uur, het bijwonen van een eventuele internationale vergadering is hierin niet meegeteld.

Verantwoordelijkheden: 

 •   Leidt het bestuur aan wie de directeur rekenschap geeft
 •   Verzekert zich dat het bestuur haar verantwoordelijkheden en gestelde doelen nakomt
 •   Ziet toe dat het bestuur als team functioneert
 •   Schakelt met individuele leden en optimaliseert motivatie
 •   Stelt agenda van bestuurs-bijeenkomsten samen met de directeur op en zit voor
 •   Acteert als lijnmanager van de directeur, de scheiding tussen governance en management respecterend
 •   Vertegenwoordigt ActionAid bij externe gelegenheden en opent deuren van relevante stakeholders
 •   Neemt namens ActionAid Nederland deel aan de internationale ledenvergadering

Functie-eisen en profiel

 •  Kennis van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking en een warm hart voor de doelstellingen van ActionAid
 •  Aantoonbare ervaring in het leiden van een divers team van professionals
 •  Sterke interpersoonlijke vaardigheden en sensitiviteit
 •  Representatieve kwaliteiten om de organisatie uit te dragen
 •  Beschikkend over een stevig netwerk voor vergroting van ActionAid’s zichtbaarheid
 •  Uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal
 •  Expertise en relevant netwerk op het gebied van vrouwenrechten is een pré

Ons aanbod

 • Deze interessante functie geeft de mogelijkheid om binnen een internationaal opererende organisatie actief te zijn.
 • Er kan meegedacht worden over zowel bestuurlijke kwesties als de organisatie  op nationaal en internationaal niveau.

Informeren en solliciteren
Kandidaten kunnen tot en met 4 maart  2018 reageren door motivatie en CV te sturen aan Iris Frequin (HR) via iris.frequin@actionaid.org. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Directeur Ruud van den Hurk via 020-5206210 of via ruud.van.den.hurk@actionaid.org. ActionAid streeft ernaar de samenstelling van de organisatie en bestuur een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Geïnteresseerden met een cultureel diverse achtergrond worden nadrukkelijk aangemoedigd te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Andere Vacatures
Lees meer vacatures