Data4Development

Data4Development (D4D) ondersteunt goede doelen om te transformeren naar datagedreven organisaties.
Foto D4 D mensen laptops 600x300 jpg
CRM, Data & ICT Marketing & fondsenwerving

Data4Development (D4D) heeft als missie om door de kracht van data en digitalisering positieve verandering te brengen bij Goede Doelen organisaties.

Bekijk onze inkoopafspraken

D4D ondersteunt Goede Doelen om te transformeren naar een datagedreven organisatie via een aanpak die mens, proces en technologie samenbrengt. Door middel van begeleide verandertrajecten, waarbij D4D de brug is tussen het Goede Doel en de IT leverancier, zorgt D4D ervoor dat de specifieke behoeften van de organisatie naar boven komen en zij de juiste keuzes kunnen maken om hun processen te optimaliseren, applicaties effectief in te richten, en stuurinformatie te ontsluiten.

Projectvoorbeeld
D4D heeft samengewerkt met meerdere GDN leden en heeft onlangs een populaire inspiratieworkshop verzorgd waarbij goede doelen werden geïnspireerd hoe ze meer data gedreven kunnen worden. Hierin werd een projectcasus besproken en kwamen er verschillende leerpunten naar voren, zoals het ontwikkelen van een strategisch dashboard als een Quick Win.

Expertise van D4D
D4D helpt organisaties om efficiënt gebruik te maken van digitale oplossingen en meer uit hun data te halen. Dit gebeurt middels twee trajecten, waarbij de specifieke inhoud varieert op basis van wat de organisatie nodig heeft. Belangrijk hierin is het inbedden van kennis en een nieuwe manier van werken door coaching, training en communicatie.

1) Transformatie trajecten: Efficiënte digitale oplossingen maken organisatieveranderingen beter beheersbaar
● (Bege)leiden naar een optimale informatiestrategie en het daarbij passende applicatielandschap;
● Proces en beleid optimalisatie om te standaardiseren en efficiëntie te verhogen;
● Selecteren, inrichten en implementeren van nieuwe applicaties en/of leveranciers, evt. in combinatie met datamigratie.
● Advies en begeleiding van compliance, security, en IT beleid vraagstukken.

2) Data trajecten: Vergroten van datakwaliteit versimpelt data gedreven beslissingen
● Ontwikkeling van data strategie met het oog op gewenste KPIs & rapportagebehoeften;
● Optimaliseren van zinvolle dataverzameling processen in combinatie met de juiste technologie (zorgen voor één bron van waarheid en bruikbare data in de applicaties);
● Het analyseren en visualiseren van data voor interne sturing en externe communicatie met belanghebbenden;
● Het opbouwen van data vaardigheden en adviseren over het gebruik van (open) data zoals IATI.

Hoe D4D werkt

De aanpak van D4D is erop gericht om in elke stap van het veranderingsproces de meeste waarde toe te voegen voor de organisatie vanuit onze specifieke expertise over de bedrijfsvoering van Goede Doelen. Daarbij adviseert D4D op prioriteiten en risico’s vanuit een hoog-over perspectief en zorgt ervoor dat de organisatie in controle kan blijven. Niet de digitale oplossing, maar de gebruikers in de organisatie en de organisatiedoelen zelf staan voorop bij dit interne veranderingsproces, waarbij intern aan de capaciteit wordt gebouwd om uiteindelijk zelf als organisatie meer digitaal en datagedreven te gaan werken.

Ledenvoordeel

Leden kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de diensten van Data4Development. Bekijk de tarieven en het ledenvoordeel hieronder bij de inkoopafspraken (achter de inlog).

Inkoop afspraken van Data4Development

Inkoopafspraak Data4Development