Bedrijfsvoering & financiën

Aanpassing normen Erkenningsregeling

De Commissie Normstelling wil de normen van de Erkenningsregeling aanpassen. De aanpassingsvoorstellen betreffen ten eerste een tekstuele redactie van de A, B, C en D categorie normen waarbij, op één uitzondering na, geen materiele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ten tweede introduceert de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000 per jaar. Deze vallen nu in categorie A.

Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen en de consultatie vind je hier.
Meer informatie over de Erkenningsregeling vind je hier
Meer informatie over de en de Commissie Normstelling vind je hier

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop