ALV 22 juni bij CliniClowns

De ledenvergadering is een moment om bij te praten over actuele ontwikkelingen en samen besluiten te nemen. We vragen de ALV onder meer het jaarverslag 2021 goed te keuren en er moeten belangrijke besluiten worden genomen over de governance structuur van de vereniging, namelijk de overgang naar een Raad van Toezicht model.

Deze ledenvergadering zijn we te gast bij CliniClowns. Coen Abbenhuis, directeur van CliniClowns, neemt ons mee in het proces waarin zijn organisatie zich bevindt, namelijk de omslag naar holacratisch, oftewel doelgericht, werken. Bij CliniClowns werken ongeveer 150 personen waarvan 106 CliniClowns. CliniClowns zijn er voor iedereen die bang, onzeker, eenzaam of verdrietig is en de kracht van een lach hard nodig heeft. Een zorgeloos moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil! Ook zal Toegiftnl verslag doen van de impact die in de afgelopen jaren is gerealiseerd met de campagne.

Aanmelden: via aanmelden@goededoelennederland.nl

Wanneer: 22 juni 2022
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: CliniClowns, Soesterweg 300 A, 3812 BH Amersfoort

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk