Schenken & nalaten

Bijeenkomsten Deskundigenpanel Nalaten

Pen nalaten

Dit jaar vinden er twee bijeenkomsten van het Deskundigenpanel plaats: op 12 september en 29 november.

Eerder hebben wij al verteld dat Goede Doelen Nederland een Deskundigenpanel Nalaten heeft samengesteld, met daarin deskundigen vanuit diverse disciplines (o.a. advocatuur, notariaat).

Lidorganisaties kunnen vertrouwelijk een casus met bijbehorende dilemma’s in het kader van nalaten voorleggen aan het deskundigenpanel. Het Deskundigenpanel werkt volgens de beginselen van het moreel beraad.

Dit jaar vinden er twee bijeenkomsten plaats, namelijk op 12 september en op 29 november. Je kunt een casus inbrengen tot uiterlijk twee weken voordat het panel bij elkaar komt. Maak hier gebruik van!

Bekijk voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland