Divers aanbod van diensten en trainingen integriteit

Goede doelen hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Wij hebben samen met Partos een breed aanbod samengesteld voor leden om het eigen integriteitssysteem (verder) in te richten en te optimaliseren. Het aanbod helpt ook bij het naleven van de integriteitsnormen van de Erkenning.

Het aanbod is onderdeel van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit. Dit is een samenhangende aanpak om het aantal integriteitsschendingen te verminderen en de meldingsbereidheid te vergroten. Het plan richt zich op preventie, signalering, handhaving en verantwoording van grensoverschrijdend gedrag. In dit kader is al enige tijd een Handreiking Integriteit beschikbaar. En is een extra hoofdstuk integriteit toegevoegd aan de normen van de Erkenning. Vanaf nu wordt daar dus een grote diversiteit aan trainingen en diensten aan toegevoegd en is onlangs een gratis online cursus integriteit gelanceerd.

Raymund Schutz, projectleider integriteit bij het Rode Kruis:
‘Integriteit betekent je steeds afvragen hoe we met elkaar omgaan en hoe we onze doelen bereiken. Als goed doel moet je binnen een helder kader werken, of je je nu op mensen, natuur, cultuur of dieren richt. De vraag is steeds hoe je de juiste balans vindt tussen het doel, de belangen en de middelen. Integriteit moet onderdeel zijn van het afwegingskader van beleid en daar dien je transparant over te zijn’.

‘Het Rode Kruis gaat in 2020 de principes van ethisch leiderschap invoeren voor bestuur en management. Dit was het thema op de jaarlijks terugkerende ‘Dag van de Ethiek’ van het Rode Kruis’

Voor grote én kleine organisaties, voor medewerker én bestuurders
Het pakket van diensten en trainingen is divers. Van een training morele oordeelsvorming tot begeleiding bijnmoreel beraad. Zes aanbieders bieden korting of hanteren een speciaal tarief voor goede doelen voor zo’n 20 diensten waaronder 7 trainingen. Voor de meeste trainingen en diensten kan gekozen worden uit meerdere aanbieders. Ook voor kleine goede doelen is er een interessant aanbod. En er zijn diensten speciaal voor directeuren en bestuurders. Voor bijna alle diensten geldt dat deze ook in het Engels aangeboden worden. Het dienstenpakket zal in de loop der tijd worden aangevuld.

Klik hier voor meer informatie.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk