Doe mee: beantwoord enkele extra vragen voor de jaarlijkse sectoranalyse

In het kader van de jaarlijkse sectoranalyse stellen we dit jaar een paar extra vragen over de gevolgen van de coronacrisis op de post ‘giften en donaties’ en de doelbesteding.

We zijn weer gestart met onze jaarlijkse ’sectoranalyse’. Wij vinden het als brancheorganisatie belangrijk om met onze jaarlijkse publicatie ‘Feiten en cijfers’ de ontwikkelingen in de sector te laten zien. Ten behoeve van deze ‘sectoranalyse’ doen we elk jaar een verzoek aan onze leden om het jaarverslag van het voorgaande boekjaar zodra het goedgekeurd is, te uploaden bij het CBF. De verantwoordelijken voor directiezaken, financiën en contactpersonen zijn hierover al gemaild. De resultaten (Feiten & cijfers) van de sectoranalyse zijn na de zomer hier te vinden.

OPROEP AAN VERANTWOORDELIJKEN VOOR DIRECTIEZAKEN, FINANCIËN EN CONTACTPERSONEN
​2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest. De coronapandemie heeft grote impact op onze samenleving en op het werk van goede doelen. We willen de publicatie Feiten & cijfers dit jaar aanvullen met enkele cijfers over de (mogelijke) gevolgen die deze crisis op de post ‘giften en donaties’ en doelbesteding van goede doelen heeft gehad. We hebben het Onderzoeksbureau Effectmeting gevraagd dit voor ons te onderzoeken. Het betreft een beperkt aantal vragen. Klik hier voor de vragenlijst. Het zou fijn zijn als je voor 26 juni de vragenlijst voor ons invult.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving