Schenken & nalaten

Evaluatiegesprekken in volle gang

Emojis vinkjes evaluatie

Zoals ieder jaar zijn we bij het Bureau Nalatenschappen in het tweede kwartaal gestart met het voeren van de jaarlijkse evaluatiegesprekken met al onze deelnemers.

Het is voor Het Bureau van groot belang om samen met haar deelnemers de dienstverlening te evalueren en over en weer te toetsen of deze aansluit bij wensen en behoeftes. Tot nu toe verlopen de gesprekken prettig en zien we dat onze deelnemers tevreden zijn over de wijze waarop de controle op de afwikkeling van nalatenschappen door het bureau plaatsvindt.

Met name onze expertise en kennis, bereikbaarheid en NIAS worden als zeer positief ervaren. Aandachtsgebied is het proactief handelen in langer lopende dossiers. Uiteraard heeft dit onze volle aandacht en blijven we onze dienstverlening verder optimaliseren.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland