Geldmaat wordt de nieuwe universele geldautomaat

De geldautomaten van de banken gaan verdwijnen en worden vervangen door de universele Geldmaat. De gele geldautomaten van Geldmaat worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld en zullen evenwichtig over het land verspreid worden.

Vooralsnog gaat het nu alleen om ‘opname’ automaten, op termijn zullen ook de verschillende afstortautomaten (geldautomaat, sealbagautomaat en muntautomaat) overgenomen worden. Dit is van goed nieuws voor de collecterende goede doelen omdat men dan voor het afstorten bij alle banken terecht kan. Hoe uiteindelijk de diverse afstortautomaten eruit gaan zien, is op dit moment nog niet bekend.

Het is van maatschappelijk belang dat geldautomaten veilig zijn en dat contant geld beschikbaar blijft. Dat moet - om die beschikbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen - wel op een efficiënte, betrouwbare manier. Daarom hebben de drie banken hun krachten gebundeld en neemt Geldmaat stapsgewijs hun geldautomaten over.

Hoewel het gebruik van contant geld afneemt, gaat het - alleen in Nederland al - nog steeds om miljarden euro’s per jaar. Het grootste deel daarvan loopt via Geldmaat, marktleider op het gebied van contant geld. Geldmaat verzorgt al jaren het contante geldverkeer voor haar aandeelhouders ABN AMRO, ING en Rabobank, inclusief het beheer en onderhoud van de geldautomaten.

Op 12 juni jl. is de eerste geldmaat onthuld, de vernieuwde geldautomaat die in de plaats komt van de huidige geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank. De onthulling van deze eerste geldmaat, in Winkelcentrum Overhees in Soest, is het startschot voor de overdracht van de geldautomaten van de drie banken aan Geldmaat, de organisatie die verantwoordelijk is voor de contant geldvoorziening in Nederland. De automaten van de banken verdwijnen uit het straatbeeld, de geldmaat komt ervoor in de plaats. Alle automaten werken dan hetzelfde en zien er hetzelfde uit. De geldmaten zijn herkenbaar aan de gele kleur en het logo. De geldautomaten van Geldmaat worden in 2019 en 2020 geleidelijk zichtbaar in het Nederlandse straatbeeld en zullen evenwichtig over het land verspreid worden.

Laatste ledenberichten

Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK
Communities 2
Maak gebruik van onze communities
Kantoor
Op zoek naar nieuwe huurruimte?