Gevolgen van corona op HR-beleid

De resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van corona op HR-beleid bij onze leden is beschikbaar.

Op verzoek van Goede Doelen Nederland heeft Human Capital Group in mei onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona op het HR-beleid. Van de 141 genodigde hebben 65 HR-verantwoordelijken de enquête ingevuld.

Uit het rapport met de resultaten bleek onder andere dat voor slechts 3% van de respondenten de noodgedwongen overgang naar thuiswerken moeizaam was. Zo’n 41% vond het ‘makkelijk’ en 56% vond het niet moeizaam, maar ook niet gemakkelijk’.
Als grootste uitdagingen werden genoemd: het welzijn van de medewerkers, het behouden van de verbinding tussen medewerkers en de organisatie en leiderschap op afstand. Ook geeft het rapport inzicht in de thuiswerkvergoedingen: voor een eenmalige thuiswerkvergoeding (indien van toepassing) werd gemiddeld een bedrag ter hoogte van € 385 uitgekeerd.

Lees het complete rapport hier (achter de inlog).

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk