Bedrijfsvoering & financiën

Handreiking Verantwoord Financieel Beheer beschikbaar

De handreiking Verantwoord Financieel Beheer is inmiddels gereed en vanaf nu beschikbaar.

In samenwerking met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën heeft Goede Doelen Nederland een Handreiking Verantwoord Financieel Beheer opgesteld. Deze helpt organisaties om de kwaliteit van het financiële beheer en de bedrijfsvoering te versterken. Het is een hulpmiddel om te komen tot een verantwoord financieel beheer. De handreiking wordt ondersteund met een toolbox met hulpmiddelen en formats.

De handreiking is de ‘opvolger’ van de 'Richtlijn Financieel Beheer'. Deze richtlijn maakte eerder onderdeel uit van de Erkenningsregeling, maar is daar uit verwijderd. De richtlijn had het karakter ‘pas toe of leg uit’. De nieuwe handreiking is een hulpmiddel en hoeft dus niet te worden toegepast.

Je kunt de handreiking en de toolbox met aanvullende documenten vinden onder 'downloads'.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk