Integriteit

Inspirerend integriteitsevent 10 maart

Het integriteitsevent voor directeuren en integriteitsmedewerkers dat Goede Doelen Nederland en Partos op 10 maart 2022 organiseerden was geslaagd en inspirerend. Doel was om integriteit nog duidelijker en blijvend op de agenda te zetten bij leden. Expliciet werd inzicht gegeven in de mate waarin organisaties aandacht besteden aan integriteit in hun jaarverslag zoals de Erkenningsregeling en de Partos gedragscode voorschrijven.

Het integriteitsevent voor directeuren en integriteitsmedewerkers dat Goede Doelen Nederland en Partos op 10 maart 2022 organiseerden was geslaagd en inspirerend. Doel was om integriteit nog duidelijker en blijvend op de agenda te zetten bij leden. Expliciet werd inzicht gegeven in de mate waarin organisaties aandacht besteden aan integriteit in hun jaarverslag zoals de Erkenningsregeling en de Partos gedragscode voorschrijven.

Resultaten onderzoek jaarverslagen
Bart Romijn, directeur van Partos, opende de bijeenkomst. Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, presenteerde de resultaten van het onderzoek naar integriteit in het jaarverslag van leden. De jaarverslagen zijn onderzocht op zeven aspecten die aansluiten op de normen van de Erkenningsregeling en de Partos Gedragscode. Er blijkt nog veel ruimte voor verbetering te zijn. Klik hier voor het 'Onderzoek integriteit in jaarverslag'.

Casus Wereld Natuur Fonds
Vervolgens legde Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds, uit tegen welke dilemma’s haar organisatie aanloopt. Daarbij haalde ze het door een onafhankelijk deskundigenpanel opgestelde rapport aan waarin kritiek op het Wereld Natuur Fonds geuit werd en vertelde ze wat haar organisatie eraan heeft gedaan en doet om de organisatie op integriteitsgebied te verbeteren (zie ook dit artikel).

Integriteitsbeleid bij Milieudefensie
Niek van der Spek, HR-adviseur organisatieontwikkeling en integriteit van Milieudefensie, nam ons mee door de stappen die de organisatie sinds 2018 heeft gezet in het integriteitsbeleid en tegen welke uitdagingen zij daarbij aanliep. Ze vertelde over geleerde lessen waaronder: draag het onderwerp, integriteit, actief uit en maak het relevant en actueel. Zorg dat er een ’veilige’ cultuur ontstaat in de organisatie om te praten over integriteit.

Belang van integriteit en tips van experts
Daarna bespraken de deelnemers in groepjes de voorgaande presentaties. Vervolgens behandelde Muel Kaptein, hoogleraar ethiek en integriteit aan RSM Erasmus Universiteit en partner KPMG Integrity & Compliance, tien principes die je als organisatie moet hanteren om goed met integriteitsschendingen om te gaan. Zijn volledige lezing kun je hier zien.

Tot slot betoogde Frans Geraedts, partner bij Governance & Integrity, waarom integriteit de komende jaren heel belangrijk is en legde verband met de huidige ontwikkelingen in de wereld. Hij noemde drie punten waar de sector zich op zou moeten richten om veerkrachtig te blijven. Zijn volledige lezing kun je hier zien.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland