Jouw mening is waardevol: binnenkort ledentevredenheidsonderzoek 2022

Deze week ontvangen medewerkers van leden van Goede Doelen Nederland de uitnodiging om deel te nemen aan het online ledentevredenheidsonderzoek 2022. We vragen je aan de hand van korte, concrete vragen om je mening te geven over het functioneren van Goede Doelen Nederland: Wat vind je van onze dienstverlening en wat verwacht je van ons in de komende jaren? Jouw mening is waardevol.

Deze week ontvangen medewerkers van leden van Goede Doelen Nederland de uitnodiging om deel te nemen aan het online ledentevredenheidsonderzoek 2022. We vragen je aan de hand van korte, concrete vragen om je mening te geven over het functioneren van Goede Doelen Nederland: Wat vind je van onze dienstverlening en wat verwacht je van ons in de komende jaren? Jouw mening is waardevol. Dus neem 15 minuten de tijd en vul de vragenlijst in als je deze ontvangen hebt!

Net als in 2018 hebben we onderzoeksbureau MWM2 gevraagd het ledentevredenheidsonderzoek voor ons uit te voeren. De uitkomsten van het online onderzoek zijn belangrijk voor het beleidsplan 2023 en verder van Goede Doelen Nederland. De uitkomsten worden in de zomerperiode verwerkt en vervolgens delen we de onderzoeksresultaten met de leden.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk