Nieuw formulier periodieke schenking met vragen en antwoorden

Er is een nieuwe, aangepaste versie van het formulier periodieke schenking beschikbaar met een – eveneens aangepaste - toelichting. Daarnaast hebben we een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over het formulier en over periodiek schenken opgesteld.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving