Ondersteuning bij het vinden van een vertrouwenspersoon

Via de samenwerking tussen Goede Doelen Nederland en Gimd kun je kiezen voor een externe vertrouwenspersoon via Gimd of een eigen medewerker via Gimd op laten leiden tot gecertificeerde vertrouwenspersoon. Iedere medewerker heeft recht op een sociale veilige werkomgeving. Mocht een medewerker of vrijwilliger een misstand signaleren, te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of discriminatie dan moeten zij dit kunnen melden bij een vertrouwenspersoon.

Via de samenwerking tussen Goede Doelen Nederland en Gimd kun je kiezen voor een externe vertrouwenspersoon via Gimd of een eigen medewerker via Gimd op laten leiden tot gecertificeerde vertrouwenspersoon.

Iedere medewerker heeft recht op een sociale veilige werkomgeving. Mocht een medewerker of vrijwilliger een misstand signaleren, te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of discriminatie dan moeten zij dit kunnen melden bij een vertrouwenspersoon. Dit kun je zelf intern organiseren of extern beleggen. De rol van de vertrouwenspersoon staat uitgebreid beschreven in de Handreiking Integriteitssysteem.

Interne vertrouwenspersoon
Wil je dit intern organiseren dan kun je deelnemen aan een ‘Vertrouwenspersoon basistraining’ van Gimd. Je laat dan iemand intern opleiden tot vertrouwenspersoon. Inmiddels hebben 13 medewerkers van 11 leden hier aan deelgenomen. Zij hebben nu een eigen gecertificeerde vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Deze training kunnen leden in oktober en november 2021 weer volgen.

Externe vertrouwenspersonen Gimd
Wil je een vertrouwenspersoon extern beleggen dan kun je je aansluiten bij het (klokkenluiders)meldpunt met externe vertrouwenspersonen van Gimd. Goede Doelen Nederland en Partos werken nu ruim anderhalf jaar samen met Gimd. Voor de externe vertrouwenspersonen heeft Gimd speciaal voor onze leden twee ervaren coördinerende vertrouwenspersonen beschikbaar, Marja Vos en Ruben Reinders. Marja en Ruben zijn het eerste aanspreekpunt bij een melding en zijn dus het gezicht achter het meldpunt. Zij stellen zich graag voor:

Marja Vos:
Ik help mensen hun melding terug te brengen tot de essentie en samen zetten we de mogelijke opties op een rij zodat zij, met de regie in eigen hand een keuze kunnen maken voor een voor hen goed vervolg. Daarnaast adviseer ik organisaties op het gebied van Sociale Veiligheid. Ik ondersteun zowel organisaties als individuen zodat zij goed en veilig kunnen functioneren. Ik ben een goede luisteraar, stel mensen op hun gemak, breng rust, soms met een grapje, empathisch maar ook zakelijk waar nodig.

Ruben Reinders:
Ik ben Ruben Reinders, en ik werk vanuit Gimd als externe Vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon kun je bij mij terecht als je te maken hebt met integriteitskwesties zoals pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Mijn visie is dat een organisatie floreert met gezonde medewerkers. Een gezonde medewerker is een medewerker die zich veilig en prettig voelt op zijn werk. Ik zet mij daarvoor in en ondersteun de melder hierbij.

Kosten
Voor leden van Goede Doelen Nederland en Partos worden voor het aansluiten bij het klokkenluidersmeldpunt van Gimd geen jaarlijkse of vaste kosten in rekening gebracht. Ook is het eerste gesprek met een melder kosteloos. Indien vervolgens verdere begeleiding of opvolging gewenst is dan kan dat als je een individuele overeenkomst met Gimd hebt. De kosten voor leden van Goede Doelen Nederland en Partos worden vervolgens tegen gereduceerd uurtarief doorbelast aan het betreffende goede doel.

Gimd is partner van Goede Doelen Nederland op het gebied van integriteit. Leden krijgen korting op de dienstverlening van Gimd. Lees hier meer over het ledenvoordeel en de tarieven. Wil je kennis maken met Gimd, neem dan contact op met Mary Vos of Finette Donker, via 088 - 800 8500 of meldpuntgoededoelen@gimd.nl.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving