Online sessie Wendbaar organiseren van personeel en organisatie

AWVN organiseert twee maal een online sessie Wendbaar organiseren van personeel en organisatie. De eerste is op 11 juni, van 14-15 uur, de tweede op 18 juni (10-11 uur). Per bijeenkomst kunnen maximaal tien personen deelnemen. De sessies wordt toegelicht met de volgende tekst:

Wendbaar organiseren van personeel en organisatie staat hoog op de prioriteitenlijst van werkgevers, zo blijkt uit diverse ledenonderzoeken. Voor een aantal werkgevers is dit zelfs prioriteit nummer één. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder wendbaar organiseren, waarom is dat – juist nu – nodig? En, hoe kun je als organisatie wendbaar(der) worden?

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk