Online sessie Wendbaar organiseren van personeel en organisatie

AWVN organiseert twee maal een online sessie Wendbaar organiseren van personeel en organisatie. De eerste is op 11 juni, van 14-15 uur, de tweede op 18 juni (10-11 uur). Per bijeenkomst kunnen maximaal tien personen deelnemen. De sessies wordt toegelicht met de volgende tekst:

Wendbaar organiseren van personeel en organisatie staat hoog op de prioriteitenlijst van werkgevers, zo blijkt uit diverse ledenonderzoeken. Voor een aantal werkgevers is dit zelfs prioriteit nummer één. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder wendbaar organiseren, waarom is dat – juist nu – nodig? En, hoe kun je als organisatie wendbaar(der) worden?

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland