Schenken & nalaten

Terugblik op Deelnemersdag

20230209163751 IMG 1974

Op 9 februari jl. vond onze Deelnemersdag 2022 plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Wij kijken terug op een inspirerende en leerzame middag.

Het thema dat centraal stond was ‘financieel ouderenmisbruik’: Hoe houd je je donateur veilig? En wat als je na overlijden financieel misbruik constateert?

Tijdens de bijeenkomst stonden deze vragen centraal: ‘Wat is financieel ouderenmisbruik? ‘Hoe kun je het signaleren en bespreekbaar maken? En vooral ‘Hoe kun je het voorkomen?’. Mirjam van Drenth, relatiemanager nalatenschappen bij het Ouderenfonds, heeft deze vragen belicht vanuit het perspectief van de relatiemanager bij het goede doel.

Heel goed dat Bureau Nalatenschappen aandacht besteedt aan financieel ouderenmisbruik. Met mijn bijdrage hoop ik dat de relatiemanagers zien welke rol zij spelen in het signaleren hiervan en weten hoe zij hier actie op kunnen ondernemen”, aldus Mirjam.

Onze juristen hebben erfrechtcasussen met financieel misbruik uit de praktijk besproken. In samenwerking met Netwerk Notarissen heeft Goede Doelen Nederland ‘Indicatoren financieel misbruik voor afwikkelaars van nalatenschappen’ ontwikkeld. Dit document is te vinden op onze website Indicatorenlijst herkenning financieel misbruik bij nalatenschappen.pdf.

Uit onze praktijk blijkt dat financieel misbruik vaker voorkomt dan je denkt en dat de aanpak lastig is. Vandaar dat ik me ook heb gespecialiseerd in het voorkomen van financieel misbruik. Ik ben blij dat ik mijn passie op deze middag heb kunnen delen met de relatiemanagers van goede doelen om hen handelingsperspectief te bieden bij een vermoeden van financieel misbruik. Mocht je een onderbuikgevoel hebben, geef dat dan vooral aan bij Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland. Zij kunnen je helpen of doorverwijzen”, aldus Nickey Smelt van Executeursdiensten en expert op het gebied van financieel misbruik.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland