Uit de ALV 17 juni

Op 17 juni vond de online ALV plaats. Waar werd over gesproken en welke besluiten zijn genomen?

De impact van het werk van Woord en Daad
De ALV op 17 juni startte zoals gebruikelijk met een mooi verhaal over de impact van ons werk. Deze keer door Rina Molenaar, directeur van Woord en Daad. Zij vertelde hoe het Sita Gnine Ouattara uit Burkina Faso, met ondersteuning van Woord en Daad, lukte om als eerste vrouw in het dorp een stuk land in eigendom te krijgen. Dankzij de cashews die ze daar verbouwt, steeg haar inkomen en verbeterde de kwaliteit van leven. Met haar vastberadenheid stimuleert ze andere vrouwen om economische kansen te pakken. Rina liet een prachtig filmpje zien waarin Sita zelf haar verhaal vertelt.

Dierenambulance Amsterdam 200ste lid Goede Doelen Nederland
Ook was er aandacht voor een mooie mijlpaal voor de vereniging. Goede Doelen Nederland heeft haar 200ste lid mogen verwelkomen. De Dierenambulance Amsterdam. Directeur Margje de Jong vertelde waarom ze lid zijn geworden en liet met een mooi filmpje zien waar de Dierenambulance Amsterdam voor staat.

ALV besluiten
De leden hebben over twee onderwerpen besluiten genomen:

  • De ledenvergadering heeft ingestemd met het concept bestuursverslag, de concept jaarrekening en de voorgestelde resultaatsbestemming.
  • De ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Will van Heugten tot bestuurslid voor een periode tot uiterlijk 1 mei 2022 en met de herbenoeming van Corina Gielbert als bestuurslid van Goede Doelen Nederland.

Actuele ontwikkelingen uitgelicht
De leden werden geïnformeerd over het proces van de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland. Het proces van vervlechting verloopt voorspoedig. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat en een gering negatief eigen vermogen dat naar verwachting in 2021 kan worden weggewerkt.

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de belangenbehartiging rondom de totstandkoming van het regeerakkoord. Gosse Bosma, lobby-adviseur van Goede Doelen Nederland, zette uiteen wat we hebben gedaan voorbereidend op de verkiezingen en wat we nu doen in de opmaat naar een nieuw regeerakkoord. In dat verband was er bijzondere aandacht voor de campagne ‘Geef ons de ruimte’ die 1 juni is gestart. Kyra van der Meulen liet onderdelen van de campagne zien, schetste de eerste resultaten en riep iedereen op de campagne te ondersteunen. Ook werd een aantal actuele dossiers besproken waaronder de nota van wijziging WTMO die onlangs in consultatie is gegaan, de problematiek rondom het afstorten van collecteopbrengsten en het verdwijnen van het BMNR door de invoering van de opt-in voor telemarketing.

Will van Heugten, voorzitter van de Werkgroep Wervingsrooster, vertelde over de betrokkenheid van de werkgroep bij de verdere ontwikkeling van het Wervingsrooster. Door Margreet Plug werd de laatste stand van zaken rondom het Wervingsrooster verder toegelicht. Welke uitdagingen er nog liggen, hoe de Stichting Regulering Werving Huis aan Huis (RWHAH) verder vorm krijgt en hoe de betrokkenheid van leden en de financiën zijn geregeld.

Bij het onderdeel rapportage beleid en activiteiten was er speciale aandacht voor de Impact Challenge. Hester Dijk van de Hartstichting vertelde waarom zij vorig jaar mee deden aan de Impact Challenge Award en wat dit de Hartstichting heeft gebracht. Margreet Plug riep iedereen op dit jaar ook mee te doen aan de award. De inschrijving start 1 september.

Wij hopen van harte dat dit de laatste online ALV was en dat we jullie bij de ALV in november weer in Amsterdam kunnen ontvangen!

Laatste ledenberichten

Ledenbericht Trends Vrijwillige Inzet 2024
E-book: Trends Vrijwillige Inzet 2024
Vrijwilligersmanagement
Rode kubussen Graydon 740x320
GraydonCreditsafe geeft inzicht in je zakelijke relaties
Inkoop
I agree contract pen Seneca bericht 740x320
Wijziging tarieven voor online overeenkomst periodiek schenken
Inkoop