Werkgroep Acceptgiro gestart

Dinsdag 11 januari is de Werkgroep Acceptgiro voor het eerst samengekomen. Deze breed samengestelde werkgroep is aan de slag om alternatieven voor de Acceptgiro te onderzoeken.

Het doel van deze tijdelijke werkgroep is:

  1. Onderzoeken en nader uitwerken van enig(e) papieren betaalinstrument(en) als alternatief voor het gebruik van de papieren Acceptgiro bij donaties;
  2. Verkennen op welke onderdelen en op welke wijze partijen elkaar kunnen ondersteunen bij de overgang naar die alternatieven.

Het uitgangspunt is dat er in de komende anderhalf jaar geen nieuw generiek product door Currence en/of de banken wordt ontwikkeld, maar dat de mogelijkheden onderzocht worden voor het aanvullen/aanpassen van huidige niet-digitale betaalvormen. Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat de nieuwe papieren variant zo dicht mogelijk bij de huidige Acceptgiro komt te liggen.

De komende maanden werkt de Werkgroep Acceptgiro alternatieven uit voor goededoelenorganisaties. Er wordt gekeken naar de diverse functionaliteiten van de Acceptgiro en hoe deze in de alternatieven terug kunnen komen. De Werkgroep Acceptgiro komt voorlopig iedere twee weken bij elkaar.

SAMENWERKING MET PROJECTGROEP 'BETAAALDMETHODEN VIA DIRECT MAIL'
De werkgroep werkt samen met de projectgroep ‘Betaalmethoden via direct mail’ die door Mailtraffic is opgericht. Deze groep is gestart met 20 goede doelen en inmiddels zijn ook diverse andere goede doelen aangesloten, waaronder leden uit de WoW Community. Daarnaast zijn marktpartijen zoals Nassau Fundraising, Mindwize, WWAV en PSI Vransen aangesloten. De projectgroep test de meest kansrijke ideeën voor alternatieven bij delen van de gemeenschappelijke achterban. Resultaten van de testen worden centraal geëvalueerd en gebruikt voor nieuwe testen om het meest optimale alternatief voor de Acceptgiro te vinden. Anne-Marie Blomesath (Alzheimer Nederland), Carla Beemer (Diabetes Fonds) en Nicole Mooij (Goede Doelen Nederland) vormen de linking pin tussen de Werkgroep Acceptgiro en de projectgroep ´Betaalmethoden via direct mail´. Zo kunnen we ideeën en ervaringen met elkaar afstemmen en alternatieven testen binnen de projectgroep.

Op 12 februari verscheen een interview met Margreet Plug in het Reformatorisch Dagblad over de Werkgroep Acceptgiro.

Mocht je vragen en/of suggesties hebben voor de werkgroep neem dan contact op met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl. Ook als je wilt aansluiten bij de projectgroep ‘Betaalmethoden via direct mail’ en zo bij wilt dragen aan de testfase, kun je het doorgeven aan Nicole Mooij.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving