Marketing & fondsenwerving Bedrijfsvoering & financiën

AVG training

Privacywetgeving speelt een belangrijke rol in de praktijk van goededoelen. De AVG vraagt veel van jou als privacy verantwoordelijke. Je adviseert je collega’s over hoe om te gaan met privacy vraagstukken en ook assisteer je bij verwerkersovereenkomsten, het verwerkingsregister en privacy beleid.

Tijdens de training gaan we door de verplichtingen. Wat mag wel en wat mag niet? En hoe ga je om met het grijze gebied? We bespreken aan de hand van casuïstiek de ethische kant van het werken met persoonsgegevens. Wanneer vraagt het om toestemming en wanneer gebruik je het gerechtvaardigd belang? We bespreken een checklist van zaken die je (met je collega’s) doorloopt als je een nieuw project gaat opstarten. Veel voorkomende datalekken en leerlessen komen daarbij aan bod. Ook besteden we aandacht aan de actuele regels over alle marketingkanalen zoals je website en natuurlijk Telemarketing.

Kortom, een dag met actualiteiten en praktijksituaties waarin discussie en jouw eigen inbreng centraal staan, zodat je met nieuwe kennis de deur uit gaat. Je kunt wat je leert direct toepassen binnen jouw organisatie.

Deelnemers
De training is bestemd voor medewerkers van goede doelen die een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de AVG of voor wie privacy deel uit maakt van het dagelijks werk. Je hebt al basiskennis over de AVG en je wilt je kennis nog meer vergroten en de toepassing ervan binnen jouw organisatie kunnen vergelijken met collega’s bij andere goede doelen.

Datum en locatie
Deze training vindt plaats op woensdag 25 september 2024 op kantoor bij Goede Doelen Nederland, van 09.30 (inloop vanaf 09.00 uur) tot 16.00 uur. Kijk hier voor informatie over route en bereikbaarheid.

Kosten
De deelnemersprijs bedraagt € 230 ,- incl. lunch. Het minimum aantal deelnemers is 10 personen. Het maximum is 15 deelnemers. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen met Jur Venema via venema@goededoelennederland.nl.

Over de training
De training wordt gegeven door Marianne Mathlener. Ze is zelfstandig privacy-adviseur. Sinds begin 2015 begeleidt ze organisaties bij de implementatie van de privacywetgeving. Vaak zijn dat uitgebreide trajecten waar processen doorgelicht worden en alle verplichtingen uit de AVG worden ingericht. Ook vervult ze bij verschillende goede doelen de rol van parttime privacy-officer of functionaris gegevensbescherming en wordt ze als adviseur betrokken bij privacy-vraagstukken. Marianne verzorgt alle AVG-trainingen van Goede Doelen Nederland.

Annuleringsvoorwaarden
Let op: bij annulering vanaf twee weken vóór de training ben je 50% van de kosten verschuldigd en bij annulering vanaf één week vóór de training ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. Goede Doelen Nederland behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven