Bijeenkomst Herziening Code Postfilter

DDMA en Goede Doelen Nederland willen de bekendheid van Postfilter vergroten, de positie van geadresseerde reclamepost verstevigen en mogelijke irritatie van consumenten door reclamepost daar waar mogelijk beperken. Daarom is het van belang dat de Code Postfilter aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen en dat de code regelmatig geëvalueerd wordt.

DDMA en Goede Doelen Nederland bieden alle goede doelen de kans mee te praten over zelfregulering. We nodigen je dan ook graag uit om op 6 februari bij DDMA mee te praten over de evaluatie van de Code Postfilter. DDMA heeft al een uitnodiging naar haar leden gestuurd. De leden van Goede Doelen Nederland zijn ook van harte welkom.

Hieronder een aantal voorbeelden van vragen die aan de orde komen, met als doel om vast te stellen in welke vorm Code Postfilter moet worden aangepast:

  • Hoe kan de bekendheid over het recht van verzet en Postfilter worden verhoogd?
  • Op welk niveau moeten ontvangers van reclamepost kunnen filteren? Per sector? En welke sectoren?
  • Registratie op adresniveau of op persoonsniveau in combinatie met een adres?
  • Kan de verwerkingstermijn van 6 weken worden verkort?

Als het niet lukt om op 6 februari bij de sessie aanwezig te zijn, dan kun je voorstellen voor aanpassing van de code doorgeven via legal@ddma.nl. Graag ontvangt DDMA de voorstellen vóór 6 februari.

Je kunt hier de Code Postfilter inzien en downloaden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze sessie via deze link.

Datum: donderdag 6 februari
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Locatie: DDMA, WG-Plein 185, 1054 SC Amsterdam