Marketing & fondsenwerving

Bijeenkomst huis-aan-huiswerving

Goede Doelen Nederland organiseert een bijeenkomst over huis-aan-huiswerving.

Voor deze sessie vragen wij je nadrukkelijk om samen met je collega te komen, namelijk de directeur/bestuurder samen met de medewerker die verantwoordelijk is voor fondsenwerving (hoofd fondsenwerving of de verantwoordelijke voor het kanaal huis-aan-huiswerving). Tijdens deze bijeenkomst praten we je bij over een aantal actuele ontwikkelingen.

Daarnaast zullen wij ook de resultaten presenteren van de Benchmark Huis-aan-huiswerving die in april jl. is verstuurd. Deze benchmark gaat onder andere over de prijsontwikkeling van de werving, de negatieve beeldvorming en over het behoud van het kanaal. Wij hebben in 2022 een vergelijkbaar onderzoek gedaan.

De huis-aan-huis werving heeft veel potentie, maar kent ook kwetsbaarheden. We willen dit met jullie bespreken om zo meer urgentiebesef te creëren bij directies, hoofden fondsenwerving, en kanaalverantwoordelijken.

Bij vragen, neem contact met op met Patricia van Ogtrop via vanogtrop@goededoelennederland.nl

Inschrijven