Integriteit

Bijeenkomst 'Integriteit in je jaarverslaglegging'

Partos en Goede Doelen Nederland organiseren de bijeenkomst over Integriteit en Jaarverslaglegging.

Wil je weten hoe je om kan gaan met het onderwerp Integriteit in je jaarverslaglegging?

Als onderdeel van het actieplan integriteit zijn de Erkenningsregeling en de Partos Gedragscode aangepast met afspraken, normen en een meldplicht rondom integriteit. Ook zijn er eisen rondom de verantwoording in het jaarverslag. Hoe doe je dit en hoe betrek je je donateurs en belanghebbenden hierbij en in welke volgorde? In deze bijeenkomst gericht op zowel integriteitsmedewerkers als communicatiemedewerkers, gaan we nader in op de ‘normen en afspraken’ die zijn vastgelegd én op de communicatie daarover. Als je melding maakt van integriteitsschendingen in je jaarverslag, is het goed om bewust te zijn van mogelijke effecten van je communicatieboodschap op donateurs en andere belanghebbenden en je hierop voor te bereiden als organisatie. Kortom, hoe communiceer je over integriteitsschendingen en meldingen in je jaarverslaglegging? Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om praktijkervaringen uit te wisselen en dilemma’s te bespreken met collega’s. Ook kun je vragen stellen aan de aanwezige integriteitsspecialisten en komt de Handreiking externe verantwoording aan de orde.

Voorlopig programma

  • Welkom & Inleiding door Partos & Goede Doelen Nederland
  • Integriteit in je jaarverslaglegging: afspraken in de Partos gedragscode en de normen vanuit de Erkenningsregeling
  • Hoe communiceer je over integriteit in je jaarverslaglegging en hoe betrek je belanghebbenden hierbij?
  • Praktijkvoorbeeld– lessons learned
  • Uitwisselen van vragen/dilemma’s/ervaringen met je collega’s: deel je ervaringen, vragen en ‘do’s & dont’s’ in kleine groepjes.
  • Terugkoppeling en Q&A tussen deelnemers en integriteitsspecialisten.

Aanmelden & Contact
Deze training is alleen voor leden van Goede Doelen Nederland en leden van Partos.
Inschrijven kan via aanmelden@goededoelennederland.nl.

Meer informatie over Integriteit - Anne-Marie Heemskerk (Partos) en Anjelène van Vliet (Goede Doelen Nederland)
Communicatie - Sera Koolmees (Partos) 020 320 99 01 en Kyra van der Meulen (Goede Doelen Nederland) 020 422 99 77