Bedrijfsvoering & financiën

Bijeenkomst over Alternatieven voor sparen

Alternatieven voor sparen
Een paar jaar geleden was negatieve spaarrente ondenkbaar. Nu is dat bij verschillende banken een feit geworden. Ook goede doelen moeten rente gaan betalen over een deel van de liquiditeiten. Zie hier het statement van Goede Doelen Nederland hierover. Door de veranderende marktomstandigheden hebben wij samen met onze strategische partner deze bijeenkomst georganiseerd. Wij nemen jullie mee in de economische verwachtingen en mogelijke alternatieven voor sparen. Tijdens de kennissessie wordt de macro economische omgeving uitgelegd en wordt er een renteverwachting gegeven voor de langere termijn. ABN AMRO geeft inzicht in mogelijke alternatieven. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Vervolgens zullen het Nederlandse Rode Kruis en KWF Kankerbestrijding vertellen over vermogensbeheer en de weg om tot een beleggingsstatuut/ rfp te komen.

Global Investment Committee & Global Head Fixed Income
Hoe Economische vooruitzichten effect hebben op u. Mary Pieterse-Bloem gaat in op de macro economische omgeving en hoe deze omgeving tot stand is gekomen. Zij geeft uitleg over alle krachten die hiermee te maken hebben, waaronder groot politiek, inflatie, CB beleid, het verruimingsbeleid en de verwachtingen die wij hebben van ECB. Zij ondersteunt deze presentatie met diagrammen van het economisch bureau. Verder legt ze uit wat de huidige lage rentes betekenen voor het begrotingsbeleid en hoe dit geïmplementeerd wordt in het beleggingsadvies naar klanten en naar bijzondere klanten zoals goede doelen.
Mary Pieterse-Bloem is professor aan de Erasmus Universiteit, voting member bij het Global Investment Committee en hoofd Fixed Income bij het Global Investment Centre.

Instituten & Charitas
Gegarandeerd negatief rendement (na inflatie) is ook een risico. Bouwe Koetsier maakt een brug tussen negatieve rente en mogelijke alternatieven. In de presentatie wordt uitleg gegeven over de vertrouwde middelen en worden mogelijke alternatieven genoemd, waaronder de fondsen die binnenkort beschikbaar zijn.
Bouwe Koetsier is relatiemanager bij Instituten & Charitas met veel ervaring op het gebied van vermogensbeheer en vermogensfondsen.

Nederlands Rode Kruis
Hoe kom je als goed doel tot een weloverwogen besluit over vermogensbeheer? Wilco van Wijck geeft toelichting op de keuze van het Rode Kruis om een deel van het vermogen onder te brengen in vermogensbeheer. Het opstellen van een RFP is een intensief proces waarbij verschillende disciplines betrokken zijn. Hoe grondiger je de behoeften en vragen formuleert, hoe beter de voorstellen zijn die je terugkrijgt. Welke keuzes zijn gemaakt, welke afwegingen gingen er vooraf aan de keuze tot vermogensbeheer en hoe doet het Rode Kruis de verantwoording naar de achterban?
Wilco van Wijck is Clustermanager Finance & Control van het Nederlands Rode Kruis.

KWF
Zorgvuldig beheren van gelden, zodat de hoofdsom op lange termijn in stand blijft: (subtitel) Risicospreiding, verwacht rendement en duurzaamheid. Jörgen Thomas geeft toelichting op de inrichting van het vermogensbeheer van KWF: welk risicoprofiel, welke afwegingen heeft KWF gemaakt, duurzaamheidscriteria, risicospreiding ed.
Jörgen Thomas is Teamleider Financiële Administratie bij KWF Kankerbestrijding.

Datum: Donderdag 13 februari
Tijd: 14:30 uur inloop, 15:00 uur start en aansluitend borrel
Locatie: Goede Doelen Nederland, James Wattstraat 100, Amsterdam

Alternatieven voor sparen
Samen met ABN AMRO organiseren wij op donderdag 13 februari een kennissessie over negatieve rente, de economische verwachtingen en mogelijke alternatieven voor sparen. Tijdens de kennissessie wordt een renteverwachting gegeven voor de langere termijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan het economisch bureau van ABN AMRO. Vervolgens zullen twee goede doelen vertellen over vermogensbeheer en de weg om tot een beleggingsstatuut te komen.

Presentatie
De presentatie staat achter de inlog (bij documenten).