Marketing & fondsenwerving

Bijeenkomst over de opt-in telemarketing

Goede Doelen Nederland en DDMA organiseren een bijeenkomst over opt-in telemarketing op 29 oktober. Tijdens deze bijeenkomst wordt bijgepraat over de stand van zaken rondom de voorgenomen invoering van een opt-in voor telemarketing.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle goede doelen die aan telemarketing doen en lid zijn van Goede Doelen Nederland en/of DDMA.

Staatssecretaris Mona Keijzer bereidt op dit moment een wijziging in de telecommunicatiewet voor om een opt-in regime voor telemarketing in te kunnen voeren. In de zomer hebben we via een internetconsultatie commentaar mogen geven op het wetsvoorstel dat binnenkort – al dan niet aangepast – voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State.
De verwachting is dat de behandeling in de Tweede Kamer volgend jaar volgt en de inwerkingtreding waarschijnlijk per 1 juli 2021 zal zijn.

Het is nu van groot belang om de kwaliteit van het kanaal via zelfregulering te verhogen. Daarin zijn wij nu zelf aan zet. We moeten er zo snel mogelijk mee beginnen. Daarom wordt onder meer de Code Telemarketing aangepast. Tijdens de bijeenkomst willen we de laatste ontwikkelingen bespreken en ook een aantal specifieke kwesties zoals:

  • Onze gezamenlijke inzet om het kanaal voor goede doelen open en bruikbaar te houden.
  • Aanpassingen van de Code Telemarketing (zoals het voorstel van een maximale klanttermijn van drie jaar voor alle sectoren met uitzonderingsmogelijkheden voor bepaalde categorieën producten en diensten).

Presentatie en document
De presentatie van deze bijeenkomst en het document 'balancingtest klanttermijn telemarketing' staan achter de inlog bij DOCUMENTEN op deze pagina.