Schenken & nalaten

Bijeenkomst over Handreiking Nalaten

Op 26 februari van 13.30-15.30 uur organiseren we bij ons op kantoor een bijeenkomst over de Handreiking Nalaten.

Deze bijeenkomst is exclusief voor onze leden en interessant voor wervers, afwikkelaars én communicatieprofessionals.

We gaan in op het belang van de handreiking, hoe deze tot stand is gekomen en hoe je als organisatie de handreiking kunt toepassen in de praktijk van de werving en in de afwikkeling van nalatenschappen. Welke situaties en dilemma’s kun je tegenkomen en hoe kom je tot zorgvuldige afwegingen?

Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen zal de positie van de notaris bij het opstellen van het testament en bij de afwikkeling van nalatenschappen toelichten. Aan de hand van een casus gaan we mogelijke situaties en dilemma’s bespreken. Er is veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Tot slot introduceren we het eerder aangekondigde deskundigenpanel. Het panel bestaat uit (externe) deskundigen vanuit diverse disciplines (o.a. notarieel, juridisch en communicatie). Leden kunnen vertrouwelijk vragen en dilemma’s voorleggen rondom het werven en afwikkelen van nalatenschappen aan het deskundigenpanel.

Deze bijeenkomst zit vol! Door het aanmeldformulier in te vullen kom je op een wachtlijst te staan.

Inschrijven