Directeurenkring met Rien van Gendt

Het voornemen van Goede Doelen Nederland is om elk jaar minimaal vier Directeurenkringen te organiseren. De Directeurenkringen zijn specifiek voor directeuren van lidorganisaties. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst van de sector. Zo hebben we vorig jaar een eerste Directeurenkring georganiseerd over de actuele ontwikkelingen rondom de huis-aan-huis werving. Een tweede Directeurenkring vond plaats voorafgaand aan de ALV van 24 november en ging over actuele ontwikkelingen en de toekomst van de collecte.

De eerste Directeurenkring dit jaar vindt plaats op vrijdag 21 april van 10.00–12.00 uur bij Goede Doelen Nederland. De bijeenkomst staat in het teken van de vraag ‘De financiële gereedschapskist: donaties en/of investeringen?’ Een interessant onderwerp dat ingeleid wordt door Rien van Gendt. Hij zou het interessant en verfrissend vinden als goede doelen en vermogensfondsen leningen of garanties geven of deelnemen in het maatschappelijk aandelenkapitaal. Dit vraagt een andere manier van kijken naar en omgaan met donaties. Van Gendt stelt dat in de levenscyclus van een initiatief of een project vaak verschillende financieringsinstrumenten nodig zijn. En dat de belangen van de ontvanger centraal moeten staan bij de keuze van financieringsinstrumenten. Tegen deze achtergrond zal Van Gendt ingaan op vragen als:

  • Wat zijn de voordelen van een investeringsbenadering?
  • Hoe beïnvloedt die ontwikkeling van doneren naar investeren de relatie met de donateurs van goede doelen?
  • Hoe beïnvloedt het de relatie van goede doelen met vermogensfondsen?
  • Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de opkomst van venture philanthropy?
  • Een investeringsaanpak is interessant maar ook complex. Waarom?

Tot slot zal van Gendt het onderwerp plaatsen in de context van een overheid die naar zijn zeggen deze ontwikkelingen rondom de filantropie niet begrijpt en wantrouwend en kritisch staat tegenover de sector. En wat is de reactie van de sector?

Rien van Gendt was vanaf 1988 tot 2007 directeur van de Bernard van Leer Foundation in Den Haag, een subsidiegever en sociale investeerder in meer dan 40 landen. Daarvoor werkte hij onder andere voor de Universiteit van Amsterdam, de OESO in Parijs, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Provincie Limburg. In al zijn werk lag de focus op strategische, gedurfde en impactvolle financiering van maatschappelijke initiatieven. In 2022 kwam zijn boek uit ‘Filantropie terug naar de tekentafel’. In zijn boek stelt hij onder meer dat filantropie nooit de rol van de overheid moet en kan overnemen. Filantropie heeft juist een adequaat functionerende overheid nodig, maar wel een overheid die het private geven stimuleert en beseft dat zij geen monopolie heeft op het algemeen belang. De overheid moet beseffen dat filantropie geen speeltje is voor de rijken maar een systeemvereiste in een democratische rechtsorde.

De andere data van de Directeurenkringen zijn dit jaar:

  • Donderdag 29 juni voorafgaand aan de ALV van 13.30 tot 15.00 uur (inloop en lunch vanaf 13.00 uur) bij Goede Doelen Nederland. Meer informatie over het onderwerp volgt nog. Aansluitend vindt de ALV plaats van 15.15 tot 17.15 uur.
  • Vrijdag 29 september van 10.00 tot 12.00 uur op locatie bij een collega lidorganisatie. Meer informatie over onderwerp en locatie volgt nog.
  • Donderdag 30 november voorafgaand aan de ALV van 13.30 tot 15.00 uur (inloop en lunch vanaf 13.00 uur) bij Goede Doelen Nederland. Meer informatie over het onderwerp volgt nog. Aansluitend vindt de ALV plaats van 15.15 tot 17.15 uur.

Om de onderwerpen te bepalen en de bijeenkomsten voor te bereiden wordt een groep van directeuren geformeerd. Mocht je belangstelling hebben om daar aan deel te nemen, heel graag! Je kunt dat laten weten aan Margreet Plug via plug@goededoelennederland.nl of via 06 - 52345048.

Inschrijven