Directeurenkring

Het voornemen van Goede Doelen Nederland is om elk jaar minimaal vier Directeurenkringen te organiseren. Hieronder de geplande data voor 2023:

  • Vrijdag 21 april van 10.00–12.00 uur bij Goede Doelen Nederland. Rien van Gendt, schrijver van het boek Filantropie terug naar de tekentafel, zal deze bijeenkomst inleiden met zijn visie op ‘doneren en investeren’ en de context waarbinnen dat plaatsvindt.
  • Donderdag 29 juni voorafgaand aan de ALV van 13.30 tot 15.00 uur (inloop en lunch vanaf 13.00 uur) bij Goede Doelen Nederland. Meer informatie over het onderwerp volgt nog. Aansluitend vindt de ALV plaats van 15.15 tot 17.15 uur.
  • Vrijdag 29 september van 10.00 tot 12.00 uur op locatie bij een collega-lidorganisatie. Meer informatie over onderwerp en locatie volgt nog.
  • Donderdag 30 november voorafgaand aan de ALV van 13.30 tot 15.00 uur (inloop en lunch vanaf 13.00 uur) bij Goede Doelen Nederland. Meer informatie over het onderwerp volgt nog. Aansluitend vindt de ALV plaats van 15.15 tot 17.15 uur.

De Directeurenkringen zijn specifiek voor directeuren van lidorganisaties. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst van de sector. Zo hebben we vorig jaar een eerste Directeurenkring georganiseerd over de actuele ontwikkelingen rondom de huis-aan-huis werving. Een tweede Directeurenkring vond plaats voorafgaand aan de ALV van 24 november en ging over actuele ontwikkelingen en de toekomst van de collecte.

Om de onderwerpen te bepalen en de bijeenkomsten voor te bereiden wordt een groep van directeuren geformeerd. Mocht je belangstelling hebben om daar aan deel te nemen, heel graag! Je kunt dat laten weten aan Margreet Plug via plug@goededoelennederland.nl of via 06 - 52345048.