Integriteit

Driedaagse Training integriteitsfunctionaris

De driedaagse training Integriteitsfunctionaris vind plaats op 17 en 31 maart en 6 april van 09.00 uur tot 16.30 uur.

De training behandelt successievelijk beleidsmatige zaken (zoals rollen en taken en wettelijke verplichtingen), het moreel leerproces (zoals hoe stimuleer je ethisch leiderschap) en de handhaving (o.a. wat is een schending en hoe loopt een onderzoek).
Deze training is geschikt voor medewerkers die de rol van integriteitfunctionaris willen vervullen, degenen die integriteitmanagement gaan stimuleren, faciliteren en uitvoeren.

Het maximumaantal deelnemers is 8. De training vindt plaats bij Goede Doelen Nederland.

Na afloop kan de deelnemer o.a. het integriteitbeleid en de meldstructuur opzetten, de morele competentie van medewerkers versterken, een jaarverslag opstellen en gericht communiceren over integriteit en het beleid.
Klik hier (achter de inlog) voor alle details van de training.

Aanmelden
Deze training is voor leden van Goede Doelen Nederland en Partos
Je kan je aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. Let op de annuleringsvoorwaarden.