Marketing & fondsenwerving

Driedaagse workshop AVG 2019

Goede Doelen Nederland organiseert een nieuwe, dit keer een driedaagse, workshop Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor goededoelenorganisaties.
Deze workshop vindt plaats op de volgende dagen: 13, 20 en 27 september van 9.30 – 13.00 uur.

Wat leer je?
Privacywetgeving speelt een steeds belangrijkere rol. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan, maar veel organisaties hebben nog vragen of zijn nog bezig met de implementatie. Het is van belang je goed bewust te zijn van de, deels nieuwe, rechten en plichten van je organisatie en van degene wiens persoonsgegevens je verwerkt. In deze workshop worden de belangrijkste verplichtingen uit de AVG en Telecommunicatiewet besproken en leer je deze toepassen op de bestaande processen in je eigen organisatie en op nieuwe activiteiten die je ontwikkelt. De workshop is interactief en praktisch van aard. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, discussie, eigen inbreng en concrete formats wordt de theorie uit de wetgeving verhelderd. Je kunt wat je leert direct toepassen binnen je organisatie, waardoor je in staat bent je processen privacy-proof in te richten.

Voor wie is de workshop bestemd?
De workshop is bestemd voor medewerkers van goededoelenorganisaties. Zowel voor leden als voor niet leden van Goede Doelen Nederland in de diverse categorieën (welzijn en cultuur, gezondheid, internationale samenwerking en natuur, milieu en dierenbelangen) met een verantwoordelijkheid in het management van de organisatie en/of een specifieke verantwoordelijkheid met betrekking tot het AVG-proof maken van de organisatie.

Programma

Dag 1 (vrijdag 13 september): De basics uit AVG:

  • Algemene principes uit de AVG worden uitgelegd, zoals: aantoonbaarheidsprincipe, verwerkingsregister, rolverdeling verwerker en verantwoordelijke, verwerkersovereenkomsten, rechten betrokkene, privacy statement en privacy beleid.
  • Toepassen van de principes uit de Telecommunicatiewet (straks e-privacyverordening) op o.a. online marketing, telemarketing, direct marketing.
  • Gelegenheid voor het bespreken van voorbeelden en het inbrengen van vraagstukken uit de eigen organisatie over deze privacy onderwerpen.

Dag 2 (vrijdag 20 september): Twee thema’s ter verdieping:

  • Beoordelen en melden datalekken en de rol en taken van de privacy officer hierin.
  • Handhaving en werkwijze van de Autoriteit Persoonsgegevens bij klachten en datalekken; wat kun je van de Autoriteit verwachten?
  • Bepalen van de juiste grondslag en rechtmatigheid. Hoe bepaal je of je gebruik kan maken van gerechtvaardigd belang en wanneer is toestemming noodzakelijk.

Dag 3 (vrijdag 27 september): AVG in de goede doelen praktijk van de deelnemers.

  • Behandeling van vragen en casussen die door de deelnemers zijn ingebracht.
  • Werken aan een voorbereide casus, waarbij alle theorie van dag 1 en 2 in de praktijk moet worden gebracht.
  • Actualiteiten op het gebied van privacy en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie begeleidt de workshop?
De workshop wordt begeleid door Marianne Mathlener. Zij is privacy adviseur en begeleidt organisaties bij de implementatie van de privacywetgeving in de organisatie. Ze heeft inmiddels ruime ervaring met implementatietrajecten bij verschillende goede doelen. Op dit moment is ze privacy officer voor verschillende goede doelen, geeft advies over privacy vraagstukken en helpt andere goede doelen met het vertalen van de wet naar concrete maatregelen. Haar aanpak bestaat uit een praktische benadering en het concreet toepasbaar maken van lastige regels uit de wetgeving voor mensen die niet dagelijks met deze materie bezig zijn. Gezamenlijk een vergelijkbaar implementatieproces doorlopen, niet overal het wiel voor hoeven uitvinden en leren van elkaars aanpak is dé manier om op een laagdrempelige wijze dit onderwerp aan te pakken. Marianne Mathlener begeleidde al eerder workshops over dit onderwerp voor Goede Doelen Nederland.

Data driedaagse workshop
Deze workshop vindt plaats op de volgende vrijdagen: 13, 20 en 27 september van 9.30 – 13.00 uur (inclusief lunch).

Locatie
De workshop wordt gegeven bij Goede Doelen Nederland.

Kosten
De deelnemersprijs voor leden bedraagt € 495,- excl. btw. De deelnemersprijs voor niet-leden (mits erkend) bedraagt € 645,- excl. voor drie lesdagen.
Het is niet mogelijk om je voor een enkele lesdag op te geven.
Het minimum aantal deelnemers is 15 personen.