Moresprudentie Event 22 September

Samen met directeuren van Erkende Goede Doelen houden we een aantal herkenbare vraagstukken uit de dagelijkse praktijk tegen het licht. De vraag die we daarbij stellen is: Het mag, maar deugt het ook? Past de praktijk nog in de maatschappelijke context van vandaag? Welke bewuste en onbewuste keuzes maak je? Een voorbeeld van zo’n vraagstuk is de kostentoerekening. Welk deel van de kosten reken je toe aan werving en welk deel aan voorlichting?

Onder leiding van Jan van Berkel, voorzitter van Goede Doelen Nederland, worden diverse onderwerpen uitgediept. Het Moresprudentie Event wordt georganiseerd door Goede Doelen Nederland en het CBF.

Mocht je zelf een onderwerp in willen brengen dan horen wij het graag!

LOCATIE: Muntgebouw, Leidseweg 90 Utrecht
GENODIGDEN: Directeuren van Erkende Goede Doelen
DEBATLEIDER: Jan van Berkel, Voorzitter van Goede Doelen Nederland

Uitnodiging en aanmeld mogelijkheid volgt via een uitnodiging van het CBF.