Schenken & nalaten

Online bijeenkomst over dilemma’s bij het werven van nalatenschappen