Bedrijfsvoering & financiën Vrijwilligersmanagement

Online ICT-Café: ICT voorzieningen voor vrijwilligers (en externen) en hoe richt je dit veilig en efficiënt in?

Tijdens het ICT café geven leden van Goede Doelen Nederland een presentatie over een relevant en actueel thema binnen het domein ICT. De bijeenkomsten bieden ruim de tijd om kennis te delen, elkaar vragen te stellen en te netwerken. Op 16 maart organiseren we een nieuwe ICT café, ditmaal gaat het over ‘ICT voorzieningen voor vrijwilligers (en externen) en hoe richt je dit veilig en efficiënt in?’. Tijdens deze online bijeenkomst zullen Marijke van Doorn (Teamleider Informatiemanagement & ICT bij Alzheimer Nederland) en Ed van Velzen (IT Manager bij Amnesty International) een presentatie geven over hun ervaringen en inzichten vanuit hun eigen praktijk.

Marijke van Doorn zal, samen met haar collega Alina Halászi (adviseur vrijwilligersbeleid bij Alzheimer Nederland) dieper ingaan op de volgende vragen:
• Welke applicaties bieden we bij Alzheimer Nederland momenteel aan onze vrijwilligers om hen te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk?
• Welke uitdagingen ervaren wij hierbij? Denk bijvoorbeeld de digivaardigheid die dit van de vrijwilligers vraagt?
• Welke veranderingen gaan we in 2023 doorvoeren in het applicatielandschap van de vrijwilligers en de ondersteuning bij het gebruik daarvan?

Vervolgens vertelt Ed onder andere over de wijze waarop Amnesty het informatielandschap voor vrijwilligers anders heeft vormgegeven dan die voor de betaalde medewerkers en hoe zij op die manier ook de gegevensveiligheid op orde hebben gebracht. Daarnaast probeert Ed in beeld te brengen welke inspanning er vanuit de organisatie nodig is om een goede IT-ondersteuning te bieden aan vrijwilligers en wat daar allemaal bij komt kijken. Tot slot vertelt hij hoe je ook vrijwilligers zelf hulp kunt laten bieden aan andere vrijwilligers en hoe je hen door middel van communicatie en online events gemotiveerd kan krijgen en houden.
Gedurende de sessie is er uiteraard alle ruimte om vragen te stellen. We zijn ook erg benieuwd naar jullie eigen ervaringen en gaan hierover graag met elkaar in gesprek. De sessie kan interssant zijn voor zowel ICT professionals als vrijwilligersmanagers.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deelname is gratis. Deze online sessie is toegankelijk voor leden van Goede Doelen Nederland. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaand aan de sessie een Zoomlink om deel te kunnen nemen. De sessie wordt opgenomen en de opname is achteraf terug te zien voor leden.

Inschrijven