Online informatiesessie 'Je branchevereniging' voor nieuwe leden

Is jouw organisatie in het afgelopen jaar aspirant-lid geworden van Goede Doelen Nederland? Wat betekent dit voor jou en jouw werk? We lichten dit graag toe in de online informatiesessie Je branchevereniging op vrijdag 9 december van 11.00 tot 12.00 uur. In dit uur kun je kennismaken met de vereniging en met andere nieuwe leden.

Directeur Margreet Plug geeft meer inzicht in hoe de vereniging werkt en van welke diensten je als lid gebruik kunt maken. Daarnaast geeft ze een update over de actuele ontwikkelingen in de sector en hoe wij daar op inspelen. En we horen graag hoe je het lidmaatschap tot nu toe ervaart.

Als brancheorganisatie stimuleren wij kennisdeling door het organiseren van (online) kennissessies, webinars en trainingen, door het activeren van netwerken en het delen van kennis op onze website. Dit is soms een zoektocht. Communicatieadviseur Janine Rijksen geeft een digitale rondleiding op de website en het ledennet waarop een verzameling aan netwerken, onderzoeken, documenten en handreikingen te vinden is.

AANMELDEN
Je kan je, eventueel samen met een collega, aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl.