Communicatie Marketing & fondsenwerving Bedrijfsvoering & financiën Impact Innovatie

Online kennissessie: Aan de slag met Generatieve Artificial Intelligence

Op dinsdag 4 juni van 10.00 tot 11.00 uur organiseren we een gratis online kennissessie met Miloud Ourahou over hoe je als goed doel kunt starten met het gebruik van Generative Articificial Intelligence (Gen-AI). Miloud is Marketing Tech lead en AI officer bij KWF Kankerbestrijding.

Artificial intelligence (AI) of Generative Articificial Intelligence (Gen-AI), is een onderwerp dat de gemoederen al enkele jaren flink bezig houdt, ook in de wereld van goede doelen. Gen-AI kan op allerlei manieren worden ingezet, voor bijvoorbeeld marketing en fondsenwerving, communicatie, contentcreatie en datamanagement. Denk bijvoorbeeld aan tools zoals chatbots en image generators. Het gebruik van AI heeft echter ook allerlei mogelijke implicaties: praktische, ethische en juridische. Het is best een uitdaging om je hier wegwijs in te maken. Nu het stof enigszins is neergedaald wordt duidelijk dat AI geen tijdelijke hype is, maar wel degelijk die baanbrekende technologische ontwikkeling die grote invloed heeft op hoe wij als samenleving, als organisaties en als mensen functioneren.

Miloud legt tijdens deze online sessie uit hoe je als goed doel gestructureerd en verantwoord aan de slag kunt gaan met praktische toepassingen van AI, aan de hand van 7 concrete stappen.

1. Begrip: Wat is AI precies en wat is het niet? Miloud schetst kort de bredere context van AI in onze samenleving en geeft toelichting op een aantal bestaande toepassingen en de minimale kennis die je nodig hebt om hiermee te gaan werken.

2. Visie en stakeholders: Wat en wie heb je nodig binnen je organisatie om AI te implementeren? Wie zijn de aanjagers, de ambassadeurs en de gebruikers? Hoe creëer je draagvlak binnen je organisatie?

3. Begin met experimenteren: Je ziet pas de potentie van AI (en de beperkingen) zodra je echt aan de slag gaat. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen betaalde- en gratis versies van tools zoals chat GPT? Hoe kan ik deze tools praktisch inzetten voor bijvoorbeeld marketing, fondsenwerving of contentcreatie?

4. User- en business cases: Miloud deelt een aantal concrete praktijk voorbeelden van impactvolle toepassingen bij AI bij bedrijven. Waar halen bedrijven meteen winst? En waar lopen andere organisaties ook tegen de beperkingen van AI aan?

5. Ethische- en beveiligingskaders: De AI-verordening, ook wel bekend als de AI Act, is onlangs aangenomen door het Europees Parlement. De AI Act biedt organisaties een kader waarin op een verantwoorde manier met AI gewerkt kan worden. Wat betekent dit precies en hoe zit die ACT in elkaar? Wat zijn in het algemeen de ethische afwegingen die je moet maken?

6. Roadmap: Elke organisatie is anders en je kunt niet altijd standaardproducten van de plank halen, dus gebruik de juiste experts die goed naar jouw interne organisatie kijken en zorgen dat je data-governance goed op orde is. Maak een roadmap die richting geeft en je helpt om AI strategisch in te zetten.

7. Impact op jouw organisatiecultuur: Welke impact heeft het gebruik van AI op je werknemers, team, en organisatie? Bestaat er misschien angst dat AI mensen vervangt? Hoe ga je daar mee om als organisatie?

De sessie is interessant voor goede doelen die aan de slag willen gaan met AI, met name voor managers en medewerkers op het gebied van innovatie en technologie, ICT en bedrijfsvoering en marketingcommunicatie en fondsenwerving, die op zoek zijn naar (praktische) voorbeelden.

Aan het einde van de presentatie van Miloud is er tijd voor vragen.

Over Miloud
Miloud is van origine een Growth Hacker, een innovatie marketeer met een sterke data-achtergrond. Tijdens zijn studie aan de Hong Kong Baptist University leerde hij al over de fascinerende mogelijkheden van AI op verschillende bedrijfsprocessen. In zijn rol als AI officer is hij een voorloper in Nederland wat betreft de concrete implementatie van generatieve AI bij organisaties. Bij KWF leidt hij het AI Solutions Team en daarnaast geeft Miloud lezingen en trainingen op het gebied van innovatieve fondsenwerving, Growth Hacking en Generatie AI.