Marketing & fondsenwerving

Online kennissessie Onderzoeksresultaten donateurgericht werken

Onlangs heeft Dunck Loyalty in samenwerking met Goede Doelen Nederland een sectoronderzoek uitgevoerd. Hierbij is in kaart gebracht in hoeverre Nederlandse erkende goede doelen donateurgericht werken en actief bezig zijn om donateurs te binden en behouden. Op 27 september worden de resultaten online gepresenteerd.

In totaal hebben 61 verschillende goede doelen organisaties deelgenomen aan het sectoronderzoek.

Hen is o.a. gevraagd:

  • Hoe ze het een en ander hebben georganiseerd rondom donateurgerichtheid
  • Hoe ze bouwen aan donateursloyaliteit, met betrekking tot:

-Nieuwe donateurs
-Reguliere donateurs
-Opzeggende donateurs
-Verloren donateurs

  • Hoe ze donateursloyaliteit meten
  • Welke uitdagingen ze kennen omtrent donateurgerichtheid
  • Hoe ze zichzelf beoordelen op het gebied van donateurgerichtheid