Betalingsverkeer

Online kennissessie over de AVG: donateurgegevens en cookies

Privacywetgeving speelt een belangrijke rol in de praktijk van de goede doelen. Maar waarmee moet je allemaal rekening houden? Op dinsdagochtend 12 maart verzorgt Marianne Mathlener een online kennissessie over de praktische toepassing van de AVG speciaal voor onze leden. In deze sessie ligt de focus op de wet- en regelgeving voor dataverzameling van donateurs en websitebezoekers. Deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.

Donateursgegevens
Naast de AVG stellen ook de Telecommunicatiewet en de Wet van Dam eisen aan organisaties. Welke gegevens vraag je optioneel of verplicht uit. Hoe ga je om met opt-ins en outs. Hoe bedien je op de juiste manier donateurs die opzeggen? Waar plaats je de link naar het privacy statement op je webformulieren? Deze en meer vragen worden tijdens deze kennissessie beantwoord, zodat je de kennis direct kunt toepassen op jouw website.

Cookie erbij
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten in 2024 vaker te gaan controleren of websites op de juiste manier toestemming vragen voor (tracking) cookies of andere volgsoftware. Websitebezoekers moeten op de juiste manier toestemming gevraagd worden. Vanzelfsprekend moeten ook goede doelen dit op orde hebben en daarom wordt ook hier aandacht aanbesteed.

Deelnemers
De sessie is bestemd voor medewerkers van goede doelen die een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de AVG en/of voor wie privacyvraagstukken deel uitmaken van het dagelijks werk, zoals fondsenwervers of databasemarketeers en verantwoordelijken voor webcommunicatie. De training is ook zeer geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn bij kleinere organisaties.

De sessie is op dinsdag 12 maart van 10.00-11.00 uur. Deelname is gratis.

Over de trainer
Marianne Mathlener is privacy adviseur en begeleidt organisaties bij de implementatie van de privacywetgeving in de organisatie. Op dit moment is ze privacy officer en functionaris gegevensbescherming voor verschillende goede doelen, geeft advies over privacy vraagstukken en helpt medewerkers van goede doelen met het vertalen van de wet naar concrete maatregelen. Haar aanpak bestaat uit een praktische benadering en het concreet toepasbaar maken van lastige regels uit de richtlijnen en wetgeving voor mensen die niet dagelijks met deze materie bezig zijn. Op verzoek van Goede Doelen Nederland verzorgt ze regelmatig AVG-trainingen. Kijk in de agenda wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt.

Documentatie
Op onze website zijn handige AVG-checklists te vinden, waaronder over donatieformulieren en opzegmogelijkheden donateurs (achter inlog).

Aanmelden
Meld je aan via dit aanmeldformulier voor de training. Enkele dagen voor het webinar ontvang je de Zoom-link. Het webinar wordt niet opgenomen.

Inschrijven