Bedrijfsvoering & financiën

Online kennissessie: Presentatie uitkomsten ICT benchmarkonderzoek onder 10 goede doelen

Amnesty International heeft vorig jaar het initiatief genomen tot een benchmarkonderzoek om inzicht te krijgen in hoe de samenhang en de kwaliteit van haar IT-omgeving zich verhoudt tot andere goede doelen. In samenwerking met Goede Doelen Nederland zijn vervolgens 9 andere uiteenlopende goede doelen geselecteerd die konden deelnemen aan dit onderzoek. Op 12 juni van 14.30 tot 15.30 uur organiseren we een gratis online kennissessie waarin we je meenemen in de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit dat onderzoek.

De benchmark is uitgevoerd door accountantskantoor Mazars, onder leiding van Tom Lamers (Senior Manager IT Audit bij Mazars). De hoofdvraag van het onderzoek luidde: ‘’In hoeverre beschikken goede doelen over beheersbare, doelmatige en flexibele IT-processen en IT-diensten en in welke mate dragen die bij aan het succes van de organisatie?’’. Het doel van dit onderzoek is dus om inzicht te krijgen in de prestaties van de IT-afdeling van jouw organisatie, te duiden hoe deze zich verhouden tot andere goede doelen en vervolgens mogelijke verbeterpunten te kunnen identificeren.

De onderwerpen die tijdens deze online sessie aan bod komen:

  1. De aanleiding en de opbouw van het onderzoek
  2. De belangrijkste uitkomsten en bevindingen uit het rapport
  3. De specifieke aanbevelingen voor de 10 deelnemende organisaties (geanonimiseerd), die mogelijk ook van toepassing zijn voor andere organisaties.

Er is ook ruimte om vragen te stellen. De sessie is toegankelijk voor alle leden van Goede Doelen Nederland en is met name interessant voor medewerkers en managers op het gebied van ICT en bedrijfsvoering.

Praktische informatie
De sessie vindt online plaats via Zoom en wordt opgenomen. Wanneer je bent aangemeld ontvang je een dag na de sessie de link naar de opname. Ook het onderzoeksrapport wordt achteraf gedeeld.