Vrijwilligersmanagement

Platformbijeenkomst Vrijwilligersmanagement

Op vrijdag 14 juni organiseren wij een platformbijeenkomst vrijwilligersmanagement met drie workshops voor vrijwilligersmanagers en -coördinatoren. De workshops staan deze keer in het teken van grensoverschrijdend gedrag. De keus is aan jou welke workshop je gaat volgen.

De drie workshops:

 1. Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (geannuleerd)
  door NOC*NSF, Academie voor Sportkader
  Een groot deel van de Nederlanders krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. In de werkomgeving óf binnen de sport. Een sociaal veilig klimaat creëren en het doortastend optreden van een coach of een vrijwilligersmanager is daarbij noodzakelijk. Door op tijd te signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kan je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen.
 1. Van inzet naar doorzet in preventie van grensoverschrijdend gedrag
  door Joost van Alkemade, directeur NOV
  Velen hebben het organisatorisch geregeld met codes, een vertrouwenspersoon en VOG's. Toch is er vaak terughoudendheid in de organisaties om er echt aandacht aan te besteden en beleid te vertalen naar gedrag en elkaar aanspreken. Kent iedereen de code? Hoe werkt de vertaling naar de praktijk? Wie begeleidt dit? Werkt dit ook voor vrijwilligers? Of heeft dit een andere aanpak nodig? De workshop kent informatieve delen. Je gaat actief in gesprek gaan over grenzen & situaties en de dialoog over vervolgstappen.
 1. Communiceren over incidenten
  door Barbara Bosma en Mascha Gelauf, Bureau Drijf
  Wanneer een vrijwilligersmanager tijdens werk te maken krijgt met incidenten rond grensoverschrijdend gedrag is deze een belangrijke schakel voor de interne communicatie. Ook kan het zijn dat zij via vrijwilligers of derden een melding krijgen of dat ze zelf een vermoeden hebben. Het is belangrijk te weten hoe in deze gevallen op passende wijze te communiceren. Hoe voorkom je dat een integriteitskwestie uitmondt in een communicatie- of mediacrisis? Wie informeer je en via welk kanaal? Hoe formuleer je je kernboodschap? Aan de hand van realistische casussen en met oefeningen gaan we aan de slag met dit thema. Aan het einde van de workshop hebben deelnemers een beter beeld over hun rol en concrete handvatten.

Locatie en tijd
De bijeenkomst is van 9.00 uur tot 12.30 uur bij NOV – Platform Vrijwillige Inzet in Utrecht, Koningin Wilhelminalaan 3.
Goed bereikbaar met OV en gratis parkeren met auto.

Programma
9.00 uur: inloop / koffie & thee
9.30 uur: start
9.30 – 10.00 uur: presentatie/inleiding
10.00 –12.00 uur: workshops 1, 2 en 3
12.00 – 12.30 uur: gezamenlijke terugkoppeling
12.30 uur: netwerkfrisdrank en lekkers

Presentaties
De presentaties van de 2 workshops staan achter de inlog bij documenten.