Impact

Rondetafelbijeenkomst impact gericht werken

Op maandag 17 april a.s. richtten we de schijnwerpers op impact gericht werken. We organiseerden een rondetafelbijeenkomst over dit onderwerp, dat voor iedere organisatie van belang is. Het kan je organisatie helpen keuzes te maken, te leren en te ontwikkelen. Van elkaar leren en elkaar inspireren staat tijdens deze bijeenkomst centraal.

Programma
We nodigden een spreker uit die in zijn organisatie een verschuiving van impact meemaakte. Een mooi verhaal uit de praktijk! Vervolgens kon je met elkaar in gesprek over onderwerpen als ‘Hoe houd je impact gericht werken levend in je organisatie’ en ‘Welke praktische tools zijn er en hoe zet je deze in’. Of je kon meedenken over de aanpak van een casus, en er was aandacht voor impact gericht werken specifiek voor kleine(re) organisaties.

Bij iedere tafel zal iemand met praktijkervaring of kennis van zaken de discussie begeleiden. We bespreken vervolgens graag met jullie de oogst aan ideeën, tips en andere uitkomsten. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Datum, tijd & locatie
De bijeenkomst was van 14.00 tot 17.00 uur in de Tuinzaal in Utrecht (Bollenhofsestraat 138-A).

Documenten
Bekijk onder downloads (nadat je bent ingelogd) het document met een terugkoppeling van de discussies die aan de zes verschillende tafels plaatsvonden.