Secretarissenkring ‘Ontwikkelingsrichtingen en positionering van de goededoelensecretaris’

Op 13 juni is de halfjaarlijkse bijeenkomst van de secretarissenkring van Goede Doelen Nederland.

Voor deze bijeenkomst hebben we Stefan Peij uitgenodigd om te vertellen over ontwikkelingen in het vak vanuit de opleidingskant.

De beginnende secretaris is vaak degene die ervoor zorgt dat de vergaderingen goed voorbereid zijn. De ervaren secretaris werkt meer vanuit eigen persoonlijkheid en kan zich in de loop van de tijd ontwikkelen tot een board / governance adviseur. Daar hoort bij: jezelf leren kennen, effectieve interventies en kennis vanuit de context.

Stefan Peij is directeur van de Governance University en redacteur van Goed Bestuur, Tijdschrift over Governance. Hij neemt ons mee in de rollen en ontwikkelingsstadia van de secretaris en de daarbij passende leerstappen. Je wordt getrakteerd op een ‘proeverij’ van de opleidingen van de Governance University in verschillende stadia en positioneringskeuzes.

Hij gaat ook in op de vraag of er kenmerken zijn die de goededoelensecretaris onderscheidt van die in andere sectoren. Hiervoor put hij o.a. uit het onderzoek ‘De secretaris als beïnvloeder’, dat actueel inzicht geeft in de ontwikkelingen in de rol en positie van de secretaris in de toepassing en de werking van de governance.

Deze secretarissenkring/proeverij is op dinsdag 13 juni tussen 15.00 en 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) bij Goede Doelen Nederland. We eindigen met een drankje vanaf 17.00 uur.